O Únii

Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest založené 29. apríla 1994 v Košiciach z iniciatívy Klubu primátorov miest Slovenskej republiky. Jej členskú základňu tvoria veľké a stredné mestá z rôznych regiónov Slovenska. Čestné členstvo bolo udelené prezidentovi Michalovi Kováčovi a ďalším 10 osobnostiam.

 

Hlavným posolstvom Únie miest Slovenska od jej vzniku je boj za demokraciu, reformu verejnej správy a európske smerovanie Slovenska.

 

Hlavné ciele Únie miest Slovenska boli a budú:

- obhajoba práv a záujmov miest vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci

- prezentovanie významu miest ako centier regiónov

- presadzovanie finančnej, inštitucionálnej, daňovej suverenity miest

Vedenie Únie

RICHARD RYBNÍČEK

prezident ÚMS

primátor mesta Trenčín

MATÚŠ VALLO

viceprezident ÚMS

primátor hl. mesta Bratislava

JÁN NOSKO

viceprezident ÚMS

primátor mesta Banská Bystrica

JÁN FERENČÁK

viceprezident ÚMS

primátor mesta Kežmarok

ALEXANDRA PIVKOVÁ

viceprezidentka ÚMS

primátorka mesta Lučenec

MIROSLAV KOLLÁR

viceprezident ÚMS

primátor mesta Hlohovec

JANA ČERVENÁKOVÁ

riaditeľka kancelárie ÚMS

DANIELA PIRŠELOVÁ

hovorkyňa ÚMS

hovorca@unia-miest.sk​

Prezídium

Mgr. Richard Rybníček

primátor mesta Trenčín

Ing. Miroslav Kollár

primátor mesta Hlohovec

PhDr. Zdenko Čambal

primátor mesta Holíč

Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.

primátor mesta Partizánske

Ing. Jaroslav Polaček

primátor mesta Košice

Ing. arch. Matúš Vallo

primátor hl. mesta Bratislava

JUDr. Peter Bročka, LL.M.

primátor mesta Trnava

Mgr. Ing. Alexander Ferenčík

primátor mesta Kremnica

Mgr. Béla Keszegh

primátor mesta Komárno

Ing. Dalibor Surkoš

primátor mesta Veľký Krtíš

MUDr. Ján Nosko

primátor mesta Banská Bystrica

Marek Hattas

primátor mesta Nitra

Ing. Lenka Balkovičová

primátorka mesta Zvolen

JUDr. Ing. Slavomír Borovský

primátor mesta Moldava nad Bodvou

Ing. Viktor Wiedermann

primátor mesta Ilava

PhDr., Mgr. Ján Ferenčák

primátor mesta Kežmarok

Ing. Andrea Turčanová

primátorka mesta Prešov

Mgr. art. Otokar Klein

primátor mesta Nové Zámky

Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

PhDr. Alexandra Pivková

primátorka mesta Lučenec

Ing. Ján Blcháč, PhD.

primátor mesta Liptovský Mikuláš

Ing. arch. Igor Hianik

primátor mesta Pezinok

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta Prievidza

Kontrolná komisia

Ing. Tibor Tóth

primátor mesta Vráble

Mgr. Terézia Kavuliaková

primátorka mesta Leopoldov

Mgr. Peter Závodský

primátor mesta Hurbanovo

Členské mestá

DUBNICA NAD VÁHOM

DUBNICA NAD VÁHOM

člen od 2020

ČIERNA NAD TISOU

ČIERNA NAD TISOU

člen od 2000

HOLÍČ

HOLÍČ

člen od 1994

KOMÁRNO

KOMÁRNO

člen od 1997

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

člen od 1994

NITRA

NITRA

členstvo obnovené 2019

POLTÁR

POLTÁR

člen od 2006

STARÁ TURÁ

STARÁ TURÁ

člen od 2019

TVRDOŠÍN

TVRDOŠÍN

člen od 2000

ZLATÉ MORAVCE

ZLATÉ MORAVCE

člen od 2005

POPRAD

POPRAD

člen od 2020

DOBŠINÁ

DOBŠINÁ

člen od 2019

HURBANOVO

HURBANOVO

člen od 1994

KOŠICE

KOŠICE

členstvo obnovené 2019

LUČENEC

LUČENEC

člen od 2004

NOVÁ BAŇA

NOVÁ BAŇA

člen od 1994

PREŠOV

PREŠOV

člen od 2000

ŠAMORÍN

ŠAMORÍN

člen od 1998

VEĽKÝ KRTÍŠ

VEĽKÝ KRTÍŠ

člen od 2019

ZVOLEN

ZVOLEN

člen od 1996

BANSKÁ BYSTRICA

BANSKÁ BYSTRICA

členstvo obnovené 2019

GBELY

GBELY

člen od 2002

ILAVA

ILAVA

člen od 2019

KREMNICA

KREMNICA

člen od 1994

MARTIN

MARTIN

člen od 2006

NOVÉ ZÁMKY

NOVÉ ZÁMKY

člen od 2007

PRIEVIDZA

PRIEVIDZA

člen od 2019

TRENČIANSKE TEPLICE

TRENČIANSKE TEPLICE

člen od 1994

VRÁBLE

VRÁBLE

člen od 1994

ŽELIEZOVCE

ŽELIEZOVCE

člen od 2002

BRATISLAVA

BRATISLAVA

člen od 1994

HANDLOVÁ

HANDLOVÁ

člen od 2019

KEŽMAROK

KEŽMAROK

člen od 1994

LEOPOLDOV

LEOPOLDOV

člen od 2003

MODRA

MODRA

člen od 2019

PARTIZÁNSKE

PARTIZÁNSKE

člen od 1996

ROŽŇAVA

ROŽŇAVA

člen od 2005

TRENČÍN

TRENČÍN

členstvo obnovené 2019

VRBOVÉ

VRBOVÉ

člen od 1994

ŽILINA

ŽILINA

člen od 2019

BREZNO

BREZNO

člen od 2020

HLOHOVEC

HLOHOVEC

člen od 1994

KOLÁROVO

KOLÁROVO

člen od 2000

LEVOČA

LEVOČA

člen od 1994

MOLDAVA NAD BODVOU

MOLDAVA NAD BODVOU

člen od 2019

PEZINOK

PEZINOK

člen od 1994

SLIAČ

SLIAČ

člen od 2019

TRNAVA

TRNAVA

člen od 1994

VYSOKÉ TATRY

VYSOKÉ TATRY

člen od 1994

Naši domáci a zahraniční partneri

Komunálne výskumné a poradenské centrum (KVPC - KOM)

Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA)

eGovSystems

Asociácia komunálnych ekonómov SR (AKE SR)

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike

Slovenská inovačná energetická agentúra (SIEA)

Budovy pre budúcnosť

Klub fotopublicistov SSN

CITENERGO - záujmové združenie miest a obcí pre energetickú efektívnosť

Klub primátorov miest Slovenskej republiky (KPM SR)

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenska (APÚMS)

Slovenská parkovacia asociácia (SPA)

Asociácia Energy Cities

Energetické centrum Bratislava (ECB)

Nadácia Ekopolis

Vysoká škola ekonomického manažmentu verejnej správy (VŠEMVS)

ITAPA

Úrad pre verejné obstarávanie

Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS)

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK SR)

© 2019 Únia miest Slovenska, Biela 6, 811 01 Bratislava