Workania.eu - ponuka práce pre ľudí z Ukrajiny

Stránka workania.eu, na ktorej sú uvedené ponuky práce zo Slovenska, Českej republiky a Poľska, vhodné pre ľudí z Ukrajiny .

Projekt Prezidentská zelená pečať

Ocenenie nadštandardných projektov obnovy verejných budov z hľadiska technických, estetických, ale aj prevádzkových a sociálnych kritérií.

TOP 21 najčítanejších článkov o odpadoch v roku 2021

Rezonovali bioodpady a zálohovanie

Odporúčania ako uchopiť komplexné projekty k výzve č. OPII-2020/7/11-DOP

Expert ÚMS pre oblasť IT, Peter Dolíhal, identifikoval niekoľko kľúčových konkrétnych odporúčaní, ktoré pomôžu mestám k úspešnej realizácii projektov, k zvýšenej transparentnosti procesov obstarávania, otvorenosti a flexibility SMART platforiem a celkovej škálovateľnosti podporených zámerov.

E-learning – Otvorené dáta v samospráve

Komplexný sprievodca otvorenými dátami v samospráve

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Prehľadný popis odporúčaných opatrení pre mestské prostredie, ktorý prispeje k lepšiemu pochopeniu vzájomných vzťahov mitigácie, adaptácie a biodiverzity. Samosprávam pomôže pri hľadaní správnych opatrení a ponúka prehľad vhodnej doplnkovej literatúry.

Projekt „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality ŽP na SR"

O nástrojoch environmentálnej politiky, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť udržateľné modely spotreby a výroby v kontexte politík v oblasti ŽP na národnej a európskej úrovni.

INCIEN

Veľkú úlohu v oblasti odpadového hospodárstva zohrávajú práve samosprávy. A to nielen z dôvodu prechodu na obehové hospodárstvo, ale aj pre rozvoj jednotlivých regiónov. Zistite viac o odpadovom hospodárstve TU

KapaCITY

Všetko čo potrebujete vedieť k téme cudzinci z pohľadu samosprávy. Online vzdelávacie pomôcky pre (nielen) zamestnancov samospráv a spolupracujúcich organizácií, ktorí v práci prichádzajú do kontaktu s obyvateľmi mesta, obce alebo kraja pochádzajúcich zo zahraničia

Komunálne a výskumné poradenské centrum, n.o.

Užitočné informácie o potrebnej reforme verejnej správy a pokračovaní v decentralizácii štátu

archívna webstránka ÚMS

odkaz na starú webstránku ÚMS