Tlačové správy

Tlačová správa
Image
Dátum
Únia miest Slovenska žiada opätovné stiahnutie stavebnej legislatívy
20/07/2021
Stanovisko Únie miest Slovenska k aktuálnej očkovacej stratégii
12/07/2021
Únia miest Slovenska zaslala list predsedovi vlády SR. Mestá nechcú byť vynechané z implementácie Plánu obnovy
24/06/2021
Mestám musia s riešením klimatickej krízy pomáhať klimatickí manažéri. Najprv je však nutné si ich vychovať
23/06/2021
Mestá apelujú na efektívnejšiu a jednotnú komunikáciu pri očkovacej kampani
21/06/2021
Podnikatelia podporujú decentralizáciu. Posilňovanie pozície miest a obcí by malo pokračovať
17/06/2021
ÚMS podporuje viac telesnej výchovy na školách. Rozbieha pilotný projekt so O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha v Bratislave
15/06/2021
Plán obnovy nie je dar - kľúčové je pripraviť sa na jeho implementáciu v praxi
14/06/2021
Únia miest Slovenska podporuje ZMOS a rovnako žiada stiahnutie poslaneckej novely školského zákona o predprimárnom vzdelávaní
30/05/2021
ÚMS odoslala pripomienky voči navrhovaným zákonom, ktoré môžu zásadne poškodiť výkon samosprávy a kvalitu života obyvateľov Slovenska
25/05/2021
Počet sčítaných na Slovensku prekročil 5 000 000 obyvateľov (Spoločná tlačová správa ŠÚ SR, ZMOS a Únie miest Slovenska)
24/05/2021
Stanovisko ÚMS k mediálnym vystúpeniam podpredsedu vlády SR Štefana Holého
18/05/2021
Únia miest Slovenska so smútkom prijala správu o úmrtí Milana Ftáčnika
14/05/2021
Výhrady ÚMS voči navrhovaným zákonom, ktoré môžu zásadne poškodiť výkon samosprávy
12/05/2021
Vyhlásenie ÚMS k príprave stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní
06/05/2021
Vyhlásenie ÚMS k daňovo – odvodovej reforme MF SR
05/05/2021
Vráťme mestám práva
03/05/2021
Únia miest Slovenska nesúhlasí s postupom Ministerstva životného prostredia SR k vyhláške pre zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov
29/04/2021
Únia miest Slovenska podporuje ZMOS v iniciatíve odstrániť „potravinové púšte“
15/04/2021
Vyhlásenie Únie miest Slovenska k rozhodnutiu vlády SR o opätovnom vzniku školského úradu na úrovni kraja
14/04/2021
Vyhlásenie ÚMS k podpredsedovi vlády SR Š. Holému a k novele stavebného zákona
24/02/2021
Stanovisko Únie miest Slovenska k MOM a k očkovaniu
10/02/2021
Vyhlásenie Únie miest Slovenska - Apel na vládu
07/02/2021
Nevieme, čo máme robiť, vládne tu úplný chaos
03/02/2021
Stanovisko Únie miest Slovenska k otváraniu škôl
02/02/2021
Podnikatelia chcú decentralizáciu Slovenska – viac práv a slobody pre mestá
01/02/2021
Stanovisko: Mestá žiadajú vládu o zodpovednejšiu komunikáciu a o lepšiu ochranu učiteľov
28/01/2021
Vyhlásenie: Mestá sú sklamané z priebehu rokovania Ústredného krízového štábu
26/01/2021
Únia miest Slovenska podporuje iniciatívu „Klíma ťa potrebuje“. Mestá budú postupne vyhlasovať stav klimatickej núdze, nechcú čakať na štát
25/01/2021
Stanovisko Únie miest Slovenska ku skríningovému testovaniu - Výzva vláde
24/01/2021
Mestá umožnia svojim obyvateľom dať sa otestovať a to za jasných podmienok
17/01/2021
Mestá budú testovať, majú však svoje požiadavky
11/01/2021
Otváranie škôl je momentálne mimoriadne rizikové
03/01/2021
Prosíme, zdržte sa iba tento rok osláv Nového roka
30/12/2020
Stanovisko Únie miest Slovenska k Národnému integrovanému reformnému plánu „Moderné a úspešné Slovensko“
16/12/2020
Mestá sú za prijatie lockdownu a čo najskôr
13/12/2020
Mestá žiadajú vládu SR, aby prijala opatrenia, ktoré dostanú deti do škôl
06/12/2020
Únia miest Slovenska odstupuje od Memoranda o spolupráci
02/12/2020
Testovanie na školách bude mať zmysel len vtedy, ak bude povinné
25/11/2020
Mestá sú pripravené spolupracovať, požadujú však preplatiť náklady od štátu
18/11/2020
Mestá urobili pre prevádzky maximum, na rade je štát
12/11/2020
Mestá zvládli druhé kolo celoplošného testovania úspešne
08/11/2020
Stanovisko ÚMS k návrhom EK na prepracovanie energeticko-klimatického plánu SR
05/11/2020
Plošného testovania sa cez víkend ujali aj zahraniční zdravotníci
04/11/2020
Druhé kolo plošného testovania nesmie zostať len na pleciach samospráv
02/11/2020
Bez miest a samospráv by celoplošné testovanie nebolo
01/11/2020
Stanovisko Únie miest Slovenska k Vyhláseniu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a predsedníčky Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií k usmerneniam o zapájaní dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní
29/10/2020
Mestám chýbajú zdravotníci, na celoplošné testovanie je potrebné pozrieť sa racionálne
29/10/2020
Mestá sú frustrované. Nemajú informácie.
20/10/2020
Mestá sú pripravené konať. Potrebujú pokyny od štátu
18/10/2020
Vládne reformy nemenia spravovanie štátu, Rybníček by dal Bratislave a Košiciam väčšiu zodpovednosť
13/10/2020
Únia miest Slovenska považuje klimatickú krízu za vážny problém a bude hľadať riešenia. Štát sa touto témou nezaoberá dostatočne.
08/10/2020
Mestá musia byť súčasťou dialógu o reforme Slovenska
06/10/2020
Výzva miest štátu: Chceme spolupracovať!
25/08/2020