top of page

Publikácia ÚMS: 30 dôvodov

Autor publikácie „30 DÔVODOV prečo pokračovať v decentralizácii a zmeniť vertikálnu deľbu moci“ Viktor Nižňanský argumentuje prečo „decentralizácia = stratégia pre lepšiu budúcnosť Slovenska“ aj nasledovnými dôvodmi:

Prečo neveriť centrálnym riešeniam
Regulácia, nadmerné zozákonenie znižuje efektivitu činností územnej samosprávy
Decentralizácia bola, je a bude predpokladom rozvoja obcí, regiónov a tým Slovenska
Bez toho aby sme si to uvedomovali decentralizácia už dávno mení náš životný štýl. O to dôležitejšie je konečne obrátiť socialistickú pyramídu vládnutia
Nádej, že bez zmeny systému, iba zmenou vlády, sa zlepší život na Slovensku, že voľby vygenerujú ideálnych politikov, je ilúziou
Nestačia kozmetické úpravy súčasného stavu
Nie je naplnený princíp subsidiarity
Mestá a obce sú naším domovom, nestačí nám prepožičiavať práva
Zmena úloh centrálnej vlády, silnejšie mestá a regióny sú nevyhnutnosťou
Decentralizácia podporuje existenciu silného štátu
Štát je ako „prázdna nádoba“, ak na jeho fungovaní neparticipujú ľudia
Cieľom zmeny by nemali byť iba peniaze, ale aj vytvorenie podmienok pre dobré vzťahy
O čo je reťaz medzi občanom, vládou, parlamentom, výkonnými orgánmi dlhšia, o to menej sa môžu občania, presadiť voči politikom, úradníkom a záujmovým skupinám.
Mali by sme sa zbaviť stereotypov, pretrvávajúcich od čias socializmu.
Trendy ovplyvňujú miestne politiky, preto potrebujeme flexibilné štruktúry s nástrojmi na riešenia
Zmena megatrendov zvýši význam lokálnych a regionálnych riešení
Základom predchádzania krízam nie je centralizácia
Centralizmus vo financovaní obmedzuje využitie potenciálu miest a obcí
Prevažujú pozitívne dopady decentralizácie na verejný rozpočet
Spôsob financovania miest a obcí , ale aj regiónov, má mnoho nedostatkov
Paralelné štruktúry vznikajúce pri decentralizácii možno vnímať nielen ako plytvanie, ale aj formu poistenia.
Decentralizácia je nástroj, ktorý môže prispieť k obnoveniu dôvery v štáte
Decentralizácia po roku 1989 výrazne prispela k rastu kvality životnej úrovne na Slovensku
Decentralizácia prispeje k riešeniu klimatickej krízy
Volení predstavitelia miest, obcí, ale aj vyšších územných celkov, sú v podstate štátnymi „zamestnancami“ nižšej kategórie
Mestá a obce sú „špecialisti na jednorazové intervencie
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky neustále zaťažujú mestá a obce novými úlohami.
Nedodržané princípy regionalizácie
Nekonečná diskusia o regionálnych nerovnostiach, bez akýchkoľvek riešení
Nízka úroveň spolupráce je zlyhaním centrálnych vlád.
PUBLIKÁCIA NA STIAHNUTIE:
bottom of page