top of page

Prehľad zaočkovanosti podľa miest/obcí, okresov a krajov

Ako na tom ste u Vás doma? A v susednom meste? Tam, kde žijú Vaši blízki? Tam, kam cestujete?

Prehľad o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí je spracovaný na základe údajov o zaočkovaných, ktoré má k dispozícii NCZI. Údaje sú spracované podľa adresy trvalého bydliska a PSČ, v prípadoch, kedy nebolo možné získať adresu trvalého bydliska, sú spracované podľa adresy uvedenej pri registrácii na očkovanie.


Údaje sa aktualizujú v pravidelných intervaloch raz za týždeň. Táto stránka vznikla ako iniciatívny projekt Únie miest Slovenska a Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci platformy pre otvorené dáta o.z. ALVARIA na základe spolupráce s Inštitútom zdravotných analýz MZ SR.

Pre najrýchlejšie vyhľadanie konkrétnej obce použite prosím okno “Vyhľadať obec”.

Pre zväčšenie vizualizácie kliknite na šípky v jej pravom dolnom rohu (možné na desktop verzii).

Zaočkovanosť je počítaná ako percentuálny podiel zaočkovaných z celkového počtu obyvateľov obce. Údaje o počtoch obyvateľov obcí sú zo Štatistického úradu aktuálne k aprílu 2021. 

bottom of page