top of page

Ako sú na tom slovenské mestá v oblasti udržateľnosti?

28. septembra 2023

Bratislava

Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) a Únia miest Slovenska(ÚMS) prinášajú výsledky veľkého mapovania samospráv v oblasti udržateľnosti. Prečo je to dôležité? Viac ako 55 % svetovej populácie žije v mestách, ktoré spotrebujú 2/3 z celkovej spotreby energií. Približne 75 % emisií CO2 produkujú práve mestá (výroba elektrickej energie a tepla, priemysel, energetická náročnosť budov, doprava, poľnohospodárstvo a odpady). Viac ako 70 % miest už teraz bojuje s nebezpečnými dôsledkami zmeny klímy.[1]


Čo si predstaviť pod pojmom udržateľnosť, prečo je dôležité venovať jej pozornosť, prečo práve samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu v riešeniach udržateľnosti, ako vyzerajú konkrétne odporúčania a príklady dobrej praxe na Slovensku, či v zahraničí. Aj o tomto sa dočítate v publikácii Udržateľnosť v mestách Slovenska, ktorú vám prináša INCIEN v spolupráci s ÚMS. Zapojila sa takmer polovica členských miest Únie miest Slovenska.


Vieme, že samosprávy sú kľúčovým aktérom v dosahovaní udržateľnosti a klimatických  cieľov. Čelia mnohým výzvam a komplikáciám pri plánovaní a implementácii rôznych riešení. Preto sme sa rozhodli ich zmapovať a urobiť návrhy opatrení, ktoré mestám pomôžu riešiť výzvy v oblasti udržateľnosti a to z hľadiska environmentálneho, sociálneho a ekonomického" hovorí Ivana Maleš z INCIEN.


Dôsledky klimatickej zmeny pociťujeme aj na Slovensku. Priemerná ročná teplota sa u nás zvyšuje dvakrát rýchlejšie, ako globálna. Daniela Piršelová, hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy ÚMS: „Zmena klímy zásadne ovplyvňuje aj slovenské mestá a má priamy vplyv na život obyvateľov. Či ide o extrémne výkyvy počasia, záplavy, horúčavy, suchá, všetko má  vplyv na ľudské zdravie a bezpečnosť nás všetkých. Nezabúdajme na ohrozenie zdrojov, ako  pôda, voda, potraviny, či narúšanie infraštruktúry a nášho každodenného fungovania, ktoré považujeme za samozrejmosť. Je najvyšší čas konať a spolupracovať, a to na strane obyvateľov, samospráv i štátu.“


Jedným z cieľov tejto publikácie je priblížiť a ukázať samosprávam možnosti a motivovať ich vidieť príležitosť v zmene, ktorá nás čaká. Potrebujeme prechod z lineárnych modelov ekonomík na obehové, potrebujeme efektívnu spoluprácu a vytrvalosť na všetkých úrovniach, " hovorí Veronika Hagovská z INCIEN.


Súčasťou prípravy publikácie bol aj dotazníkový prieskum v slovenských mestách. Do prieskumu sa ich zapojilo 24, vrátane všetkých krajských miest. Spoločným záujmom INCIEN a ÚMS je publikáciu Udržateľnosť v mestách Slovenska dostať ku každému, kto má záujem prispieť k udržateľnejšiemu fungovaniu na Slovensku. Štúdiu si môžete stiahnuť na stránke www.incien.sk


Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z., je nezisková organizácia zameraná na inovatívne riešenia v oblasti predchádzania vzniku odpadov a na environmentálny manažment. V rámci realizovaných projektov zavádza a implementuje cirkulárnu ekonomiku do praxe v podmienkach Slovenskej republiky, vytvára spoluprácu s výskumnými a štátnymi inštitúciami, neziskovým sektorom a odborníkmi.


Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest SR, ktoré podporuje komplexný rozvoj miest. Ochrana životného prostredia, udržateľnosť a environmentálne témy z pozície samospráv sú jednou z dlhodobých priorít ÚMS. Okrem vzdelávania a podpory zelených projektov sa ÚMS aktívne zapája aj do pripomienkovacích procesov environmentálnej legislatívy. Spolupracuje s expertnými partnermi pri projektoch a aktivitách s cieľom ochrany životného prostredia a riešenia komplexnej témy klimatickej krízy z pozície samospráv.


Kontakty pre médiá:

Martina Novotová, INCIEN | novotova@incien.sk | +421 950 872 238 | https://www.incien.sk/

Daniela Piršelová, ÚMS | hovorca@uniamiest.sk | +421 917 744 669 |https://www.uniamiest.sk/


[1] https://www.c40.org/why_cities

bottom of page