Vitajte na stránke

ÚMS

Unia miest Slovenska

Aktuálne

Online školenie: Úradníci úradníkom, alebo ako úradovať v čase pandémie a nezblázniť sa?
19.októbra 2021 a 30.novembra 2021

USV ROS pokračuje v školiacich aktivitách je samosprávu. Najbližšie Vás pozýva do virtuálneho školiaceho salónu v rámci NP Participácia II na školenie z cyklu Úradníci úradníkom, alebo ako úradovať v čase pandémie a nezblázniť sa?

streda 13. októbra 2021

ÚSV ROS

ÚMS po rokovaní s MIRRI SR: Štát nemá „svoje“ územie

ÚMS je presvedčená, že samosprávy majú legitímne právo na férové a zodpovedné rozdelenie európskych peňazí. Štát nemá „svoje“ územie, každé územie má svoje samosprávne orgány, ktoré najlepšie poznajú problémy a potreby svojho územia a každý štátny projekt sa realizuje v konkrétnom území.

pondelok 11. októbra 2021

Tlačová správa

Rôzne regionálne dane by pomohli slabším okresom. Vláda počíta skôr s daňovým mixom

Podľa viceprezidentky ÚMS Jany Červenákovej táto vláda už rezignovala na komplexnú zmenu rozdelenia kompetencií a financií, rieši nepodstatné veci v oblasti verejnej správy a tým zásadne brzdí ekonomický rozvoj Slovenska.

pondelok 11. októbra 2021

TREND

Miliardári prinášajú víziu miest, kde prísť do práce alebo do školy trvá iba 15 minút

Viacero aktivít v rámci povedomia o koncepte vyvíja aj Únia miest Slovenska. Zapojila sa do prípravy projektu CapaCITIES, ktorého cieľom je podpora pri prechode na klimaticky neutrálne mestá. Súčasťou projektového návrhu je aj 15-minútové mesto.

sobota 9. októbra 2021

TREND

Registrácia pre 2. ročník projektu ELoGE Slovensko je SPUSTENÁ

Účasťou v tomto programe vedenom Radou Európy v mnohých európskych krajinách sa môžu aj slovenské mestá a obce vzdelať, vyhodnotiť podľa referenčných kritérií programu a priradiť do európskeho klubu vynikajúco spravovaných samospráv.

štvrtok 7. októbra 2021

Dobrý úradník

Čierne stavby na Slovensku: Namiesto búrania dodatočná legalizácia

"Nie je možné vylepšovať niečo, čo je od základov zlé,“ varoval primátor Trenčína a predseda Únie miest Slovenska Richard Rybníček v júli tohto roka. Ani nová verzia však samosprávy neuspokojila. Únia miest Slovenska koncom júla odmietla i druhý Holého pokus.

štvrtok 7. októbra 2021

Aktuality.sk

Únia miest Slovenska podporuje iniciatívu „Klíma ťa potrebuje“

Únia miest neustále pripomína, že bez toho, aby centrálna vláda vytvorila vhodnejšie podmienky pre realizovanie urgentných opatrení, zostanú možnosti samospráv v tejto problematike limitované. Tými podmienkami sú posilnenie právomocí miestnej samosprávy, zvýšenie objemu finančných zdrojov miest a obcí a ich významnejšia participácia na zdrojoch, ktoré získa Slovensko z európskych programov, ako aj zásadná zmena vyrovnávania záťaží a regionálnych disparít.

streda 6. októbra 2021

Tlačová správa

Podujatie pre zamestnancov a volených predstaviteľov samospráv: Participácia a verejné priestory
12. 10. 2021

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pokračuje aj v októbri 2021 vo vzdelávaní pre samosprávu v rámci programu „Na občanoch záleží“. Tento mesiac je venovaný téme: Participácia a verejné priestory. Na podujatiach sa dozviete, ako je možné zapájať obyvateľov miest a obcí do jednotlivých rozhodovacích procesov pri tvorbe verejných priestorov. Priblížime konkrétne skúsenosti z Bratislavy, Sniny a Brna.

streda 6. októbra 2021

ÚSV ROS

Únia miest Slovenska podporuje petíciu Klíma ťa potrebuje, význam samospráv je nespochybniteľný

Význam samospráv pri riešení klimatickej krízy je podľa ÚMS nespochybniteľný a bez vytvorenia vhodnejších podmienok na vykonanie urgentných opatrení sú možnosti samospráv v tejto veci limitované.

streda 6. októbra 2021

Webnoviny

Vznikla Koalícia miest za duševné zdravie

Starostlivosť o duševné zdravie obyvateľov Slovenska je jedna z kľúčových tém, ktorú je nutné zodpovedne riešiť. Štát sa v tejto téme iba začína hľadať, preto iniciatívu preberajú mestá, ktoré sú v čase akejkoľvek krízy k svojim obyvateľom najbližšie a dokážu reagovať rýchlejšie. Zhodli sa na tom zástupcovia ÚMS a Ligy za duševné zdravie

pondelok 4. októbra 2021

Tlačová správa

ÚMS v médiách

Mestá navrhli zmeny pri čerpaní európskych peňazí

11. októbra 2021

Únia miest žiada férové rozdeľovanie európskych peňazí, samosprávy majú na to právo

11. októbra 2021

Rôzne regionálne dane by pomohli slabším okresom. Vláda počíta skôr s daňovým mixom

11. októbra 2021

Miliardári prinášajú víziu miest, kde prísť do práce alebo do školy trvá iba 15 minút

9. októbra 2021

Čierne stavby na Slovensku: Namiesto búrania dodatočná legalizácia

7. októbra 2021

Kalendár zaujímavých podujatí

Webinár: Investičné plány miest – financovanie a príležitosti

26. apríla 2021, 22:00:00

-

26. apríla 2021, 22:00:00

Webinár: Nové štandardy kvality - ako sme pripravení na budovy 21. storočia

30. apríla 2021, 8:00:00

-

30. apríla 2021, 9:30:00

PARTICIPOVAŤ? PARTICIPOVAŤ! Učebnica participácie

22. apríla 2021, 8:00:00

-

22. apríla 2021, 9:30:00

Kancelária a korešpondenčná adresa
Miletičova 21
821 08 Bratislava

0905 540 002
ums@uniamiest.sk

Sídlo ÚMS
Biela 6
811 01 Bratislava

Vaša správa bola odoslaná!

Neváhajte nás kontaktovať