top of page
Unia miest Slovenska

Aktuálne

Vláda vo svojom programovom vyhlásení deklaruje vytvorenie vyše desiatich nových inštitúcií, ktoré by mali dozerať na plnenie cieľov v rôznych oblastiach.

"Štát má aktuálne zriadených množstvo štátnych inštitúcií – agentúr, úradov, vysunutých pracovísk – s otáznou pridanou hodnotou. Robustný štátny aparát potrebuje prehodnotenie efektívnosti, funkčnosti a potrebnosti,“ konštatuje ÚMS.

Vláda vo svojom programovom vyhlásení deklaruje vytvorenie vyše desiatich nových inštitúcií, ktoré by mali dozerať na plnenie cieľov v rôznych oblastiach.

streda 29. novembra 2023

aktuality.sk

Slovenské mestá investičný plán na obnovu svojich budov zatiaľ prevažne nemajú, väčšina si ho však plánuje vypracovať.

Pri obnove svojich budov sa mestá podľa zistení BPB boria s rôznymi problémami.

Slovenské mestá investičný plán na obnovu svojich budov zatiaľ prevažne nemajú, väčšina si ho však plánuje vypracovať.

pondelok 27. novembra 2023

teraz.sk

Mestá čaká veľká úloha obnovy svojich budov. Téma je pre nich prioritou aj keď plány ešte nemajú.

Mestá čaká veľká úloha obnovy svojich budov. Téma je pre nich prioritou aj keď plány ešte nemajú.

pondelok 27. novembra 2023

BPB

Príprava samospráv na nové programovacie obdobie v podmienkach klimaticko-energetickej krízy

Závery zasadnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

Príprava samospráv na nové programovacie obdobie v podmienkach klimaticko-energetickej krízy

piatok 24. novembra 2023

ÚMS

Mechanicko-biologická úprava odpadu sa odloží na rok 2025

Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček ocenil praktickú a konštruktívnu debatu s aktuálnym vedením MŽP SR.

Mechanicko-biologická úprava odpadu sa odloží na rok 2025

piatok 24. novembra 2023

teraz.sk

ÚMS s obavou sleduje prístup štátu k mestám

Tlačová správa

ÚMS s obavou sleduje prístup štátu k mestám

štvrtok 23. novembra 2023

ÚMS

Pri príležitosti Svetového dňa detí sa slovenské pamiatky iniciatívou UNICEF po prvý raz "rozsvietili" namodro

Pri príležitosti Svetového dňa detí sa slovenské pamiatky iniciatívou UNICEF po prvý raz "rozsvietili" namodro

utorok 21. novembra 2023

ÚMS

Štát priškrtil samosprávy. Dane a poplatky musia rapídne dvíhať aj mestá a obce na východe

Podľa prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka je zvyšovanie daní a poplatkov v krajských mestách nevyhnutnosťou.

Štát priškrtil samosprávy. Dane a poplatky musia rapídne dvíhať aj mestá a obce na východe

pondelok 20. novembra 2023

korzar.sme.sk

20. november - Svetový deň detí

Slovensko sa po prvýkrát v histórii pripája k iniciatíve, ktorú organizuje UNICEF po celom svete pri príležitosti osláv Svetového dňa detí. Ikonické slovenské pamiatky budú osvietené namodro, čím nám pripomenú záväzok chrániť práva detí.

20. november - Svetový deň detí

nedeľa 19. novembra 2023

UNICEF

Čo priniesla konferencia Odpady a životné prostredie 2023?

Hlavnými témami konferencie boli: úprava odpadov pred skládkovaním, fungovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Čo priniesla konferencia Odpady a životné prostredie 2023?

štvrtok 16. novembra 2023

odpady-portal.sk

ÚMS v médiách

Čakali ste modernejšie Slovensko? Nová vláda hlási vznik ďalších agentúr, komisií aj fondov

29. novembra 2023

Minister životného prostredia SR sa dohodol so samosprávami na pravidlách úpravy odpadov pred skládkovaním

28. novembra 2023

Mestá nemajú plány na obnovu svojich budov, chcú však znížiť náklady na energie

27. novembra 2023

Tomáš Taraba: Zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadu sa odloží na rok

27. novembra 2023

Budovy pre budúcnosť: Mestá plány na obnovu svojich budov nemajú

27. novembra 2023

Kalendár zaujímavých podujatí

Webinár: Investičné plány miest – financovanie a príležitosti

26. apríla 2021, 22:00:00

-

26. apríla 2021, 22:00:00

Webinár: Nové štandardy kvality - ako sme pripravení na budovy 21. storočia

30. apríla 2021, 8:00:00

-

30. apríla 2021, 9:30:00

PARTICIPOVAŤ? PARTICIPOVAŤ! Učebnica participácie

22. apríla 2021, 8:00:00

-

22. apríla 2021, 9:30:00

Kancelária a korešpondenčná adresa
Miletičova 21
821 08 Bratislava

0905 540 002
sekretariat@uniamiest.sk

Sídlo ÚMS
Biela 6
811 01 Bratislava

Vaša správa bola odoslaná!

Neváhajte nás kontaktovať

bottom of page