top of page
Členovia

ČLENSKÉ MESTÁ

Partneri

DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

 • Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike

 • Asociácia komunálnych ekonómov SR (AKE SR)

 • Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenska (APÚMS)

 • Budovy pre budúcnosť

 • CITENERGO - záujmové združenie miest a obcí pre energetickú efektívnosť

 • Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA)

 • eGovSystems

 • Energetická agentúra v Nitre

 • Energetické centrum Bratislava (ECB)

 • Greenpeace

 • ITAPA - Information Technologies and Public Administration

 • Klub fotopublicistov SSN

 • Klub primátorov miest Slovenskej republiky (KPM SR)

 • Komunálne výskumné a poradenské centrum (KVPC - KOM)

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 • Ministerstvo životného prostredia SR

 • Nadácia Ekopolis

 • Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS)

 • Slovenská inovačná energetická agentúra (SIEA)

 • Slovenská parkovacia asociácia (SPA)

 • Úrad pre verejné obstarávanie

 • Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK SR)

 • Vysoká škola ekonomického manažmentu verejnej správy (VŠEMVS)

 • Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS)

 • Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie (ZUUPS)

 • Zodpovedne.sk

 • Výbor Regiónov EÚ

 • Energy Cities

 • Association of Local Democracy Agencies - ALDA

 • IRE – Inštitút regiónov Európy

 • Národní síť Zdravých měst ČR

 • Association 'Energy Efficient Cities of Ukraine' (EECU)

 • National Association of Local Authorities of Georgia - NALAG

bottom of page