top of page

Vyhlásenie ÚMS k daňovo – odvodovej reforme MF SR

5. mája 2021

Bratislava

V rámci ohlasovaného „veľkého tresku“ vo verejných financiách očakávame, že vládny dokument dodrží priority programového vyhlásenia vlády a okrem iného, bude stabilizovať dlh v pomere k vývoju HDP a smerovať k vyrovnanému hospodáreniu štátu.

Zdroj

bottom of page