top of page

Vyhlásenie ÚMS k daňovo – odvodovej reforme MF SR

5. mája 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) nevie a nechce vecne reagovať na útržkovité informácie, ktoré vyvolávajú zbytočné diskusie a polemiky a nechce byť vťahovaná do žiadnych politických hier. Prioritou ÚMS je vecné riešenie prijímanej legislatívy, pretože zástupcovia miest a samospráv sú tí prví, ktorí musia reagovať na problémy, ktoré môžu maž vplyv na obyvateľov našich miest. V rámci ohlasovaného „veľkého tresku“ vo verejných financiách očakávame, že vládny dokument dodrží priority programového vyhlásenia vlády a okrem iného, bude stabilizovať dlh v pomere k vývoju HDP a smerovať k vyrovnanému hospodáreniu štátu. ÚMS čakáva najmä konkrétne návrhy riešenia záväzku vlády v oblasti dane z nehnuteľností. A najmä očakávame, že mať dostatok času na prerokovanie v rámci Únie miest Slovenska a zaujatie stanoviska. Snem Únie miest Slovenska dňa 4.5.2021 schválil hlavné priority, ktoré bude v najbližšom roku presadzovať: 1.celkové zvýšenie objemu zdrojov pre miestnu samosprávu 2.zmena systému finančného vyrovnávania zdrojov a záťaží medzi centrálnou vládou a obcami Cez tieto priority sa budeme vyjadrovať k akýmkoľvek návrhom, či už ministerstva financií, alebo iných inštitúcií.
bottom of page