top of page

Podnikatelia podporujú decentralizáciu. Posilňovanie pozície miest a obcí by malo pokračovať

17. júna 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) uvítala postoj Podnikateľskej aliancie Slovenska o potrebe pokračovať v posilňovaní pozície miest a obcí na Slovensku. ÚMS potrebu decentralizácie presadzuje dlhodobo ako jednu zo svojich priorít. Ďalší proces decentralizácie môže zrýchliť ekonomický rast aj rozvoj regiónov.

Zdroj

bottom of page