top of page

Podnikatelia podporujú decentralizáciu. Posilňovanie pozície miest a obcí by malo pokračovať

17. júna 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) uvítala postoj Podnikateľskej aliancie Slovenska o potrebe pokračovať v posilňovaní pozície miest a obcí na Slovensku. ÚMS potrebu decentralizácie presadzuje dlhodobo ako jednu zo svojich priorít. Ďalší proces decentralizácie môže zrýchliť ekonomický rast aj rozvoj regiónov. Potvrdil to aj Peter Goliaš, riaditeľ INEKO, v analýze projektu zameraného na skúmanie možností decentralizácie verejnej správy. Projekt realizuje inštitút INEKO s Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS). Prieskum potvrdil aj hlavné problémy, na ktoré ÚMS poukazuje v oblasti financovania samosprávy. Ide najmä o podfinancovanie miest a obcí. Tu vníma ÚMS preto vážnu potrebu posúdiť, a vzhľadom na nové podmienky aj upraviť, spôsob financovania samosprávy tak, aby bol spravodlivý, motivačný a odpolitizovaný. Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS: „Pozitívne hodnotíme odporúčania navrhované INEKO a PAS, aby celkové finančné zdroje pre samosprávy zodpovedali aj reálnym právomociam a zodpovednosti. Rovnako presadzujeme zmenu pravidiel pri miestnych daniach, najmä dani z nehnuteľnosti. O ďalších odporúčaniach INEKO a PAS je potrebné viesť odbornú diskusiu. ÚMS je na diskusiu pripravená.“ ÚMS, v súlade s tézami schválenými Snemom v januári 2020, nepodporuje navrhovaný daňový mix vo forme, ako bol INEKO a PAS predstavený. S takto nastaveným systémom máme zlé skúsenosti z minulosti a argumenty na takúto zmenu nepovažujeme za dostatočné. Naopak, za dôležité považujeme zvyšovanie vlastných príjmov územnej samosprávy spolu so zmenou spôsobu vyrovnávania zdrojov (príjmov) a najmä záťaží (výdavkov), ktoré by mal vyrovnávať štát a nie samosprávy cez prerozdelenie. Za správne a vhodné ÚMS nepovažuje ani preberanie „českého modelu“ rozdelenia kompetencií. Zmena by mala byť predmetom komplexnej reformy verejnej správy, ktorú avizovala vládna koalícia vo svojom programovom vyhlásení. Z nej by mali následne vyplynúť aj zmeny v rámci štátnej správy a územnej samosprávy, a to na všetkých úrovniach - centrálnej, regionálnej aj miestnej. ÚMS je pripravená na diskusiu o inštitucionálnych zmenách, ako aj o zmene financovania územnej samosprávy. Už viac ako rok čaká na to, ako sa súčasná vládna koalícia postaví k plneniu svojho záväzku z programového vyhlásenia.
bottom of page