top of page

Podnikatelia chcú decentralizáciu Slovenska – viac práv a slobody pre mestá

1. februára 2021

Bratislava

Takmer 80% slovenských podnikateľov vníma potrebu ďalšej decentralizácie krajiny za kľúčovú. Vidia v nej šance na lepšie využitie potenciálu samospráv a regiónov, ako aj na efektívnejšie používanie verejných zdrojov. Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), v rámci projektu INEKO, realizovala prieskum medzi podnikateľmi o potrebe decentralizácie na Slovensku.

Zdroj

bottom of page