top of page

Mestám musia s riešením klimatickej krízy pomáhať klimatickí manažéri. Najprv je však nutné si ich vychovať

23. júna 2021

Bratislava

Mestá sa majú možnosť zapájať do postupného budovania kapacít klimatických manažérov. Svoje skúsenosti a odbornú pomoc, zameranú na prípravu energeticko-klimatických plánov, vrátane financovania klimaticko-energetických opatrení, členským mestám ÚMS ponúknu českí a slovenskí experti a odborníci nemeckého Inštitútu pre ochranu klímy, energiu a mobilitu.

Zdroj

bottom of page