top of page

Únia miest Slovenska podporuje iniciatívu „Klíma ťa potrebuje“

6. októbra 2021

Bratislava

Únia miest neustále pripomína, že bez toho, aby centrálna vláda vytvorila vhodnejšie podmienky pre realizovanie urgentných opatrení, zostanú možnosti samospráv v tejto problematike limitované. Tými podmienkami sú posilnenie právomocí miestnej samosprávy, zvýšenie objemu finančných zdrojov miest a obcí a ich významnejšia participácia na zdrojoch, ktoré získa Slovensko z európskych programov, ako aj zásadná zmena vyrovnávania záťaží a regionálnych disparít.

Zdroj

bottom of page