top of page

Únia miest Slovenska apeluje na riešenie krízy v spoločnosti

16. septembra 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) dlhodobo presadzuje zmenu spravovania štátu. Jej členovia sú presvedčení, že Slovensko stojí pred výzvami, ktoré si vyžadujú nie len zmenu myslenia, ale aj viac odvahy, zodpovednosti a potrebu spolupráce.

Zdroj

bottom of page