top of page

Únia miest Slovenska apeluje na riešenie krízy v spoločnosti

16. septembra 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) dlhodobo presadzuje zmenu spravovania štátu. Jej členovia sú presvedčení, že Slovensko stojí pred výzvami, ktoré si vyžadujú nie len zmenu myslenia, ale aj viac odvahy, zodpovednosti a potrebu spolupráce. Čelíme viacerým globálnym krízam naraz a preto nemôžeme ignorovať urgentnú potrebu zmien v celej spoločnosti. Pandemická kríza, klimatická kríza, kríza ekonomická, politická a najmä, kríza samotných hodnôt spôsobujú čoraz väčší chaos v našom smerovaní. K zmene postoja spoločnosti vyzval obyvateľov Slovenska aj samotný pápež František počas jeho historicky prvej návštevy Slovenska. Naliehavosť na zmenu zdôraznila vo svojom príhovore aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Odborníci po celom svete sa zhodujú na tom, že jednou z najväčších existenčných kríz 21. storočia je klimatická kríza. Pápež František už vo svojej encyklike LAUDATO SI‘ (2015) zdôraznil konkrétne problémy, ktorým ľudstvo, vlastnou vinou, čelí. Pomenoval klimatickú krízu, znečisťovanie vody, vzduchu, ničenie biodiverzity, nadprodukciu odpadu a vplyv sociálneho prostredia na životné prostredie. Pápež František v encyklike apeluje: „Potrebujeme politiku, ktorá bude uvažovať so širokým rozhľadom, prinesie novú integrálnu koncepciu, zahrnie interdisciplinárny dialóg rozličných aspektov krízy. Často je samotná politika zodpovedná za vlastnú diskreditáciu v dôsledku korupcie a nedostatku dobrej verejnej politiky.“ ÚMS si plne uvedomuje dôležitosť samospráv v riešení klimatickej krízy. Jednou z jej troch priorít je preto aj klimatická agenda. Podporuje zmysluplné zelené projekty, aktívne komunikuje z environmentálnymi organizáciami. Poskytuje členským mestám servis a podporu v oblasti environmentálneho vzdelávania, v hľadaní efektívnych nástrojov pre riešenie následkov zmeny klímy v konkrétnom území a vystupuje ako relevantný obhajca a kritik v pripomienkovom procese environmentálnej legislatívy, ktorá sa dotýka samospráv. Únia miest Slovenska chce v tomto kontexte o to viac vyzdvihnúť iniciatívy Matúša Valla, primátora hlavného mesta Bratislava a viceprezidenta Únie miest Slovenska, a udelenie ceny World Mayor Future Award – cena primátora budúcnosti, za jeho snahu premeniť Bratislavu na zelenšie mesto s kvalitným verejným priestorom. Práve primátori a poslanci zastupiteľstiev našich miest majú vo svojich rukách možnosti rozvíjať a budovať, zelené, udržateľné a bezpečné mestá, kde sa bude ich obyvateľom kvalitnejšie a zdravšie žiť. Preto ÚMS opakovane apeluje na vládnu koalíciu, aby zásadne zmenila rozdelenie právomoci, zodpovednosti a financií v rámci jej záväzku z programového vyhlásenia vlády v rámci komplexnej reformy verejnej správy. Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 60 členských miest, ktoré obhajujú záujmy takmer dvoch miliónov obyvateľov Slovenska.
bottom of page