top of page

Únia miest Slovenska: „Dôveru obyvateľov voči predstaviteľom miest a obcí vnímame ako kľúčovú.“

29. novembra 2021

Bratislava

Niet pochýb o tom, že mestá a obce sú k ľuďom najbližšie. Popri pandemickej a klimatickej kríze na to poukazuje aj aktuálny prieskum agentúry Focus pre Transparency International Slovensko.

Zdroj

bottom of page