top of page

ÚMS odoslala pripomienky voči navrhovaným zákonom, ktoré môžu zásadne poškodiť výkon samosprávy a kvalitu života obyvateľov Slovenska

26. mája 2021

Bratislava

Republiková rada Únie miest Slovenska (ÚMS) na svojom dnešnom online zasadnutí prerokovala pripomienky k návrhu Stavebného zákona a Zákona o územnom plánovaní, ktoré pripravil úrad podpredsedu vlády SR Štefana Holého. Ide 52 pripomienok k Stavebnému zákonu, z toho 41 zásadných a o 39 pripomienok k Zákonu o územnom plánovaní, z toho 30 zásadných. Členské mestá ÚMS zároveň odsúhlasili pridanie sa ku hromadnej pripomienke VIA IURUS proti obmedzeniu práv občanov v novom Stavebnom zákone.

Zdroj

bottom of page