top of page

ÚMS nesúhlasí s postupom MŽP SR k vyhláške pre zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov

29. apríla 2021

Bratislava

ÚMS citlivo vníma aktuálne nastavenie vyhlášky číslo 371/2015 z dielne MŽP SR, ktorá upravuje pravidlá pre zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov. Jej príprava a schválenie prebehlo bez konzultácii so samosprávami a dlhodobo prináša samosprávam niekoľko rizík. ÚMS je presvedčená, že súčasná vyhláška nie je nastavená s ekonomickou, ani s environmentálnou logikou, čo mestám a ich obyvateľom prinesie problémy a systém bez výraznej pridanej hodnoty.

Zdroj

bottom of page