top of page

ÚMS iniciatívne zorganizovala pre svoje členské mestá online stretnutie s ÚVZ SR za prítomnosti hlavného hygienika SR Jána Mikasa a jeho odborných zástupcov.

30. augusta 2021

Bratislava

ÚMS považuje za správne a zodpovedné reagovať na silnejúcu tretiu vlnu pandémie. Prioritou miest je chrániť svojich obyvateľov a minimalizovať riziko nákazy.

Zdroj

bottom of page