top of page

ÚMS iniciatívne zorganizovala pre svoje členské mestá online stretnutie s ÚVZ SR za prítomnosti hlavného hygienika SR Jána Mikasa a jeho odborných zástupcov.

30. augusta 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) iniciatívne zorganizovala pre svoje členské mestá online stretnutie s ÚVZ SR za prítomnosti hlavného hygienika SR Jána Mikasa a jeho odborných zástupcov. ÚMS považuje za správne a zodpovedné reagovať na silnejúcu tretiu vlnu pandémie. Prioritou miest je chrániť svojich obyvateľov a minimalizovať riziko nákazy. Začiatok školského roka, ako aj jesenné obdobie, keď sa v mestách organizuje množstvo verejných a kultúrnych podujatí, predstavujú vyššie riziko pre obyvateľov našich miest. Online stretnutie otvoril Ján Nosko, viceprezident ÚMS a primátor mesta Banská Bystrica a zúčastnilo sa ho viac ako 50 členských miest ÚMS. V spoločnej diskusii zástupcovia ÚVZ SR odpovedali na všetky otázky, ktoré mestá trápia. Jednou z tém bola aj prevádzka v zariadeniach sociálnych služieb. Ján Nosko, viceprezident ÚMS, primátor mesta Banská Bystrica: „Ochrana zdravia a bezpečnosť našich obyvateľov je pre nás prioritou. Na jednej strane sme radi, že sa život vrátil, v rámci možností, do normálnejšieho režimu. Na druhej strane si nemôžeme dovoliť zabudnúť na to, čo sme prežívali počas pandemickej krízy. Vždy sú to práve mestá, ktoré sú na prvom mieste, a od ktorých sa očakáva rýchla reakcia. Musíme byť pripravení na to, čo nás čaká v ďalšom období. Myslím si, že dnešné stretnutie bolo pre všetkých zástupcov miest prínosné. Chceme ubezpečiť obyvateľov, že pre ich bezpečnosť a komfort robíme maximum.“ Hlavný hygienik ÚVZ SR Ján Mikas: „Vážim si svedomitý prístup miest k dodržiavaniu opatrení a ďakujem za ich súčinnosť a úsilie pri riešení náročných situácií počas pandémie. Bezpečnosť občanov je našou spoločnou prioritou a vzájomná komunikácia a spolupráca je mimoriadne kľúčová. Úrad verejného zdravotníctva SR je vždy k dispozícii na konštruktívne stretnutia.“ ÚMS ocenila vytvorený priestor a čas, ktorý predstavitelia ÚVZ SR venovali vzájomnej diskusii. Považujeme to aj za ocenenie príspevku samospráv v boji so súčasnou epidémiou. Obidve strany sa dohodli na pokračovaní diskusie podľa ďalšieho vývoja situácie a problémov, ktoré bude samospráva v tejto oblasti riešiť. Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 60 členských miest, ktoré obhajujú záujmy takmer dvoch miliónov obyvateľov Slovenska.
bottom of page