top of page

Závery 35. Snemu ÚMS

8. júna 2023

Bratislava

Dnes 8.6. 2023 sa uskutočnil vo Zvolene 35. Snem Únie miest Slovenska (ÚMS). Hlavnými témami boli úloha miest pri rozvoji Slovenska, návrh na zmenu financovania miestnej samosprávy a nové výzvy pre mestá. Súčasťou rokovania Snemu bol aj návrh úpravy  členstva v organizácii ÚMS  tak, aby sa odstránili nejasnosti v tom, ktoré združenie samospráv koho zastupuje. ÚMS je presvedčená, že doterajšie dvojité členstvo miest vo viacerých organizáciách, zastupujúcich  samosprávy, bolo mätúce, ako pre predstaviteľov  štátu, tak aj pre obyvateľov a pre  médiá.


Prax ukazuje, že problémy miest a obcí v území sú rozdielne, nie je ich možné riešiť celoplošne rovnakými opatreniami. Inšpiráciou ÚMS pre tento model fungovania sú funkčné modely zastupovania miest v susednom Rakúsku a vo Švajčiarsku. Členské mestá ÚMS vždy boli záchrannou sieťou pre obyvateľov v posledných krízových rokoch a chcú v tomto pokračovať aj pri riešení súčasných výziev, ktorý čelíme. Preto považujeme túto zmenu za nevyhnutnú. Podporujeme nové vedenie Zmosu v zmenách, ktoré avizovalo a očakávame, že partnerská spolupráca medzi samosprávnymi združeniami bude  prospešná pre všetky mestá a obce  SR a  prispeje ku kvalitnejšiemu životu v našich mestách.


Richard Rybníček, prezident ÚMS, primátor mesta Trenčín:  „Únia miest Slovenska sa stala silnou organizáciou a partnerom pri presadzovaní priorít slovenských miest. Čas však ukázal, že na to, aby sme dokázali presadzovať zásadné priority a zmeny  pre zlepšenie života našich obyvateľov v našich mestách, je nevyhnutné si vyjasniť, kto a ako ich bude zastupovať. Vnímam tento model ako správny, spravodlivý a korektný. Nastal čas zrealizovať ho.“


Matúš Vallo, viceprezident ÚMS, primátor mesta Bratislava: „Táto zmena nie je o boji, alebo o riešení konkurencie. Naopak, táto zmena je o vytvorení efektívnejšej platformy, ktorá bude mať jednotnú filozofiu, štruktúru  a silnejšiu pozíciu pri obhajovaní záujmov miest. ÚMS je o vzájomnej podpore, o výmene informácii, o tlaku na presadzovanie zásadných, kľúčových priorít slovenských miest. Na to, aby sme mohli fungovať efektívnejšie, je táto zmena už nevyhnutná.“


Pozíciu prezidenta ÚMS  obhájil Richard Rybníček. Viceprezidentmi ÚMS zostali naďalej aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, primátor Trnavy Peter Bročka, primátor Košíc Jaroslav Polaček, primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková, primátor mesta Moldava nad Bodvou Slavomír Borovský, primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák, primátor mesta Poprad Anton Danko, primátor mesta Komárno Béla Keszegh a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Výkonnou viceprezidentkou naďalej zostáva Jana Červenáková.

bottom of page