top of page

Vznikla Koalícia miest za duševné zdravie

4. októbra 2021

Bratislava

Zdravie a kvalita života sú základnou ľudskou potrebou a prebiehajúca epidémia, či klimatická kríza všetkým pripomenula ich nenahraditeľnosť. Súčasné náročné obdobie má vplyv nielen na fyzické ale aj duševné zdravie o odhalilo mnohé nedostatky v tejto oblasti. Starostlivosť o duševné zdravie obyvateľov Slovenska je jedna z kľúčových tém, ktorú je nutné zodpovedne riešiť. Štát sa v tejto téme iba začína hľadať, preto iniciatívu preberajú mestá, ktoré sú v čase akejkoľvek krízy k svojim obyvateľom najbližšie a dokážu reagovať rýchlejšie. Zhodli sa na tom zástupcovia Únie miest Slovenska (ÚMS) a Ligy za duševné zdravie na dnešnom prvom online zasadnutí k čerstvému, spoločnému projektu - Koalície miest za duševné zdravie. Cieľom virtuálneho stretnutia bolo pripomenúť si zložitosť a dôležitosť riešenia témy duševného zdravia v spoločnosti a deklarácia záujmu zapojených členských miest ÚMS prebrať iniciatívu v riešení tejto problematiky. Za Ligu za duševné zdravie sa zúčastnili riaditeľ Martin Knut a manažér pre partnerstvá Andrej Vršanský, expert v oblasti zdravotníctva Ján Králik. Za ÚMS prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček spolu s viceprezidentom Únie a primátorom mesta Banská Bystrica Jánom Noskom. Mestá majú nezastupiteľnú úlohu pri kultivácii prostredia, v ktorom žijú a pracujú ich obyvatelia. Mestá sú zároveň veľkými zamestnávateľmi ktorí, rovnako, ako firmy, majú svoj podiel zodpovednosti za duševné zdravie zamestnancov. Mali by sa oň starať a rovnako by mali vytvárať také nástroje a programy, aby ich obyvatelia, rovnako ako ich zamestnanci, boli v čo najlepšej duševnej kondícii. Richard Rybníček, prezident ÚMS, primátor mesta Trenčín: „Posledné obdobie aj samotná spoločnosť zisťuje, akú kľúčovú rolu zohrávajú v ich živote mestá. Či ide o pandemickú krízu, alebo krízu klimatickú, práve mestá sú tie, ktoré stoja v prvej línii, najbližšie k obyvateľom a majú možnosti kultivovať, podporovať a riešiť mnohé výzvy tak, aby sa ľuďom žilo komfortnejšie, bezpečnejšie, udržateľnejšie. Téma duševného zdravia sa nás mimoriadne dotýka.“ Ján Nosko, viceprezident ÚMS a primátor mesta Banská Bystrica: „Cesta, na ktorú sme sa vydali, nebude jednoduchá. Čaká nás veľa výziev a bariér, s ktorými sa musíme popasovať. V uplynulom období sme sa viackrát presvedčili o tom, že pozícia miest je veľakrát podceňovaná, chýbajú finančné zdroje, personálne kapacity, rovnako ako aj výraznejšia pomoc zo strany štátu pri tvorbe zmysluplných stratégií. Toto všetko mestám dlhodobo zväzuje ruky. Verím však, že sme sa rozhodli pre správnu vec. Sme pripravení urobiť maximum, aby sme pomohli našim obyvateľom žiť kvalitnejší a zdravší život.“ Andrej Vršanský, manažér pre partnerstvá Ligy za duševné zdravie: „V Lige za duševné zdravie vieme, že duševné zdravie je v skutočnosti nástrojom na zvyšovania kvality života jednotlivcov, komunít aj spoločnosti a zároveň na odstraňovanie bariér, ktoré bránia spoločnosti k väčšej otvorenosti, tolerancií, rešpektovaniu odlišností a budovaniu hodnoty. Preto považujem za veľmi užitočné, že sme sa spoločne s Úniou miest Slovenska rozhodli založiť Koalíciu miest za duševné zdravie.“ Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy takmer dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest bude mať, pri riešení problematiky duševného zdravia našich obyvateľov, svoju váhu a svoj prínos. Viac informácii tu: https://dusevnezdravie.sk/project/koalicia-miest-za-dusevne-zdravie/
bottom of page