top of page

Vyhlásenie Únie miest Slovenska k rozhodnutiu vlády SR o opätovnom vzniku školského úradu na úrovni kraja

14. apríla 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) podporuje rozhodnutie Vlády SR, ktorá na návrh ministra školstva, schválila opätovný vznik školského úradu na úrovni kraja. ÚMS je presvedčená, že tento krok nie je potrebné zbytočne dramatizovať a vyhlasovať ho za centralizačné opatrenie, práve naopak. Toto rozhodnutie prispieva k obmedzeniu centralizácie moci presadzovanej v rámci projektu ESO predchádzajúcou vládou. Podľa ÚMS je to práve prvý a nevyhnutný krok k tomu, aby bolo možné otvoriť diskusiu o zásadnej reorganizácii regionálneho školstva, vzhľadom na nové rámcové podmienky v postcovidovom období a vo väzbe na očakávané zmeny v štruktúre hospodárstva. Únia miest Slovenska bude v tejto diskusii presadzovať princípy decentralizácie, ktoré schválila vo svojich dokumentoch, dlhodobo ich prezentuje a sú verejne dostupné www.uniamiest.sk. Podporíme však iba také zmeny, ktoré budú mať systémový charakter a nebudú obsahovať snahy o podriadenie miestnej samosprávy vyšším územným celkom.
bottom of page