top of page

Vyhlásenie Únie miest Slovenska k situácii v dopravných podnikoch

18. mája 2023

Bratislava

ÚMS opakovane žiadala vládu SR, aby štát kompenzoval výpadky v príjmoch, ku ktorým došlo počas pandemickej krízy v mestských dopravných podnikoch v  Bratislave, Žiline, Prešove a Košiciach. Od roku 2021 upozorňujeme, že mestské dopravné podniky, ani v spolupráci s mestami, nedokážu vzniknutú situáciu riešiť. Straty, ktoré v podnikoch tomto období vznikli, museli mestá uhradiť zo svojich rozpočtov. Následky týchto jednorazových výdavkov znášajú dodnes, čo je aj jeden z dôvodov, prečo schvaľovanie rozpočtov pre rok 2023 bolo, v týchto mestách, mimoriadne zložité.

  

Štát  odškodnil súkromných poskytovateľov verejnej dopravy SAD, ale štyri dopravné podniky,  patriace pod samosprávy pomoc, v podobe finančnej kompenzácie, od štátu  doteraz nedostali.


ÚMS je presvedčená, že aj samotní zamestnanci dopravných podnikov si zaslúžia vyriešenie tohto problému. Je tiež nepredstaviteľné, aby nastala situácia, že by mnohí obyvatelia nemali možnosť využiť MHD na cestu do práce, nemocníc, či na zabezpečenie si svojich akútnych potrieb z dôvodu pretrvávajúcich finančných ťažkostí, alebo zvýšenia cestovného, ktoré nebudú vedieť zaplatiť.

bottom of page