top of page

Vyhlásenie ÚMS
k Vyhláške o úprave komunálneho odpadu z dielne MŽP SR

18. novembra 2022

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) s úľavou prijíma informáciu, že MŽP SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Vyhlášku k povinnosti úpravy komunálneho odpadu, kde navrhuje požadovaný odklad tejto povinnosti z januára 2023 na január 2024.


Je  nepochopiteľné, že až pod tlakom slovenských miest, odborných partnerov a zberových spoločností, ktoré konzistentne, od začiatku roka, upozorňovali na nereálne požiadavky rezortu a jeho nezodpovedný prístup, MŽP SR v poslednom možnom termíne akceptovalo argumenty zástupcov z praxe a požiadavke o presune termínu nakoniec vyhovelo.


Veríme, že táto očakávaná zmena bude prijatá aj poslancami NR SR a parlament navrhovaný posun termínu schváli.


Pre doplnenie, konkrétne znenie tu:

MŽP SR posunulo do pripomienkového konania Vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 26/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Dátum začiatku MPK:  17.11.2022

Dátum konca MPK:    25.11.2022

bottom of page