top of page

Vyhlásenie ÚMS k príprave stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní

6. mája 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska od začiatku jasne definuje svoj postoj k potrebe, ako aj k príprave stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní. Vzhľadom na fakt, že jeho paragrafovú verziu sme doteraz nepoznali, materiál si podrobne preštudujeme a vyjadríme sa k nemu v najbližších dňoch. Únia miest Slovenska má dlhodobo problém so spôsobom prípravy zákonov a reforiem súčasnou vládou. Obchádzanie vypracovania legislatívneho zámeru, rozhodnutia bez diskusie so zástupcami miest a samospráv, ukladanie povinností obciam podzákonnými normami, predkladanie neúplných čiastkových podkladov bez hodnotenia vplyvov na mestá, ale aj útržkovité rokovania, ktoré sú skôr akýmsi alibizmom predkladateľa, ako snahou diskutovať o reálnych vplyvoch legislatívy na mestá. Toto všetko je úplne v rozpore s politickou kultúrou, ktorú ÚMS od tejto vlády očakáva.
bottom of page