top of page

Vráťme mestám práva

3. mája 2021

Historická budova NR SR, Bratislava

Rok 2020, rok pandémie, ukázal a potvrdil, že mestá a obce sú najstabilnejším prvkom štátu a predstavujú najvyšší stupeň bezpečnosti pre svojich obyvateľov. Zhodli sa na tom zástupcovia všetkých, aktuálne 59, členských miest ÚMS na dnešnom XXXII. Sneme Únie miest Slovenska za účasti predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára a štátneho tajomníka Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a investícii Dušana Veliča. Rok 2020 bol pre Úniu miest Slovenska, rovnako ako pre celú spoločnosť, rokom veľkých výziev. Ukázal nečakané schopnosti, ale aj slabosti, jednotlivcov, komunít, inštitúcii, pričom práve mestá a samosprávy svoje poslanie, a všetky krízové situácie, zvládli. Zhodli sa na tom občania, uznali to aj niektorí vládni predstavitelia a inštitúcie. Zástupcovia všetkých členských miest ÚMS, ktoré obhajujú záujmy takmer dvoch miliónov obyvateľov Slovenska, si to však odžili na vlastnej koži a vydali zo seba, v tomto období, až nadľudské maximum. Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Celý čas sa snažíme zosúladiť dlhodobú víziu našich miest s každodennou operatívou a najmä s pravidlami a podmienkami, ktoré nám vytvára centrálna vláda. A tá ich často robí bez chápania súvislostí a dopadov na život občanov v našich mestách. Robíme to preto, lebo naše mestá máme radi, máme v nich svoje korene.“ Boli sme svedkami nefunkčnosti štátnej správy. Naopak, samosprávy boli vždy v prvej línii, pričom opätovne ukázali, čo všetko dokážu aj nad rámec zákonných povinností. Predchádzajúca vláda bola v tomto veľkým sklamaním nielen pre volených predstaviteľov miest, ale aj pre celú spoločnosť. Chceme veriť, že nová vláda bude brať Úniu miest Slovenska, mestá a samosprávy, ako rovnocenných a relevantných partnerov a nezabudne na to, čo všetko musia mestá počas krízových situácii zvládnuť. S rastom významu miest rastie aj význam ich stavovskej organizácie Únie miest Slovenska. Potvrdila dôvod svojej existencie ako nezávislá, odborná organizácia, ktorá obhajuje záujmy miest a samospráv v diskusii s vládou, verejnosťou, médiami. Stala sa rešpektovaným a relevantným partnerom, ktorý vyjednáva, obhajuje, podporuje, informuje, tvorí a presadzuje jasné vízie. Svedči o tom aj počet členských miest, ktorý stúpol, za posledný rok, z 39 na 59 členov. Aby sme mohli zlepšovať život v našich mestách a presadzovať nové výzvy a trendy je potrebné, aby mali samosprávy väčšiu právnu a najmä finančnú suverenitu. Preto potrebujeme zmeny, ktoré sme pretavili do našich priorít pre najbližšie obdobie a budeme sa snažiť o ich presadenie. Ak nebude vôľa na komplexnú reformu, tak bude ÚMS presadzovať svoje priority v jednotlivých čiastkových zmenách. Chceme byť a sme pripravení na diskusiu s centrálnou vládou na hocijakú tému, ale prioritami ÚMS pre najbližšie obdobie sú zmena financovania, zelená transformácia, riešenie klimatickej krízy v mestách a regionálna politika. Súčasťou XXXII. Snemu ÚMS bola aj voľba členov vedenia organizácie. Do pozície prezidenta ÚMS bol znovuzvolený Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín. Aktuálne pozície viceprezidentov obsadili Alexandra Pivková - primátorka mesta Lučenec, Matúš Vallo - primátor mesta Bratislava, Jaroslav Poláček - primátor mesta Košice, Ján Nosko - primátor mesta Banská Bystrica, Peter Bročka - primátor mesta Trnava, Anton Danko - primátor mesta Poprad, Ján Ferenčák - primátor mesta Kežmarok, Béla Keszegh - primátor mesta Komárno a Slavomír Borovský - primátor mesta Moldava nad Bodvou.
bottom of page