top of page

Vládne reformy nemenia spravovanie štátu, Rybníček by dal Bratislave a Košiciam väčšiu zodpovednosť

13. októbra 2020

Bratislava

Navrhované reformy v dokumente „Moderné a úspešné Slovensko“ neobsahujú žiaden ucelený návrh zmeny spravovania štátu. V tlačovej správe to uviedla Únia miest Slovenska (ÚMS). Vláda tak podľa nej nenavrhuje žiadne výrazné posilnenia územnej samosprávy. Návrh zrušiť mestské časti v Bratislave a Košiciach aj návrh nového rozdelenia kompetencií podľa kategórie obcí, považuje ÚMS za nedomyslený a nevhodný. Poskytované služby sú neefektívne Najväčším problémom v samosprávach je podľa prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka najmä efektivita a dostupnosť poskytovaných služieb obyvateľom. V prípade mestských častí vidí ÚMS riešenie v novom rozdelení kompetencií a úprave financovania. Magistráty v Bratislave a Košiciach by podľa únie mali prevziať na seba väčšiu zodpovednosť v oblasti preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy ako aj v strategicky dôležitých a rozvojových kompetenciách. Nové rozdelenie úloh a s tým súvisiaca zmena ich financovania, by sa mala premietnuť do zákona o Bratislave a o Košiciach. Veľkostné kategórie obcí Zámer kategórií obcí s rozličnými kompetenciami podľa ÚMS iba skomplikuje súčasný stav a prinesie ďalšie politické a technické problémy. Za vhodnejšie považuje únia aplikovanie súčasnej legislatívy o spolupráci obcí. Tú je však podľa únie potrebné rozšíriť o možnosť uloženia povinnej spolupráce a upraviť súčasný systém financovania. Dokument „Moderné a úspešná Slovensko“ zverejnilo Ministerstvo financií SR (MF SR) 5. októbra. Rezort financií v dokumente uviedol, že reforma verejnej správy sa uskutoční k dátumu komunálnych volieb v roku 2022. MF SR v dokumente navrhuje zrušiť mestské časti v Bratislave a Košiciach a obe mestá riadiť iba na úrovni magistrátu. Zároveň navrhuje vytvoriť veľkostné kategórie obcí. Niektoré menšie obce by tak nemali svojho starostu a zastupiteľstvo, ale spadali by pod spoločnú správu s inými menšími obcami. Podľa MF SR by tak obciam ostávalo viac peňazí na rozvoj a menej peňazí by míňali na základné fungovanie obce.
bottom of page