top of page

Výzva miest štátu: Chceme spolupracovať!

25. augusta 2020

Košice

Mestá stoja v prvej línii v boji s pandémiou, finančnou aj klimatickou krízou. Občania sa prioritne obracajú na svojich zástupcov v mestách, od ktorých očakávajú riešenia a pomocnú ruku pri aktuálnym existenčných hrozbách. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček: „Myslíme si, že mestá sú v boji s pandémiou a v boji s ďalšími existenčnými problémami zo strany štátu podceňované. Mestá však majú veľmi kľúčovú úlohu a chcú si ju plniť. Potrebujeme preto spolupracovať a nie len ustavične bojovať.“ Spolupráca štátu a samosprávy by mala byť širšia a lepšia, aby mala samospráva vytvorené dostatočné podmienky pre plnenie si svojich úloh a cieľov. Len silné mestá dokážu realizovať potrebné zmeny, ktoré zabezpečia ich stabilitu a tým aj bezpečnejšiu budúcnosť pre obyvateľov počas krízy a existenčných hrozieb, ktorým spoločnosť čelí. Na rokovaní Prezídia ÚMS bol prerokovaný aj Pandemický plán a úlohy, ktoré pre samosprávu z neho vyplývajú. Prezídium ÚMS sa dohodlo, že zástupcovia krajských miest, ktorí budú súčasťou riadiacich orgánov pre krízu na okresných úradoch v sídle kraja, budú súčasne zabezpečovať prenos informácii pre všetky mestá v rámci jednotlivých vyšších územných celkov (VÚC). Len včasné a jednoznačné informácie v území zabezpečia predchádzanie nekontrolovanému šíreniu sa pandémie. Súčasná pandémia ukázala, že mestá si zaslúžia zvýšenú pozornosť a podporu zo strany štátu aj pri tvorbe pravidiel pre nové programovacie obdobie pre čerpanie eurofondov v rokoch 2021-2027. Mestá sú pripravené zabezpečiť rozvoj svojho územia a preto očakávajú, že štát využije ich potenciál a vytvorí im na to vhodné podmienky. „Regionálny rozvoj je veda. Sme presvedčení o tom, že štát by mal komunikovať s primátormi a starostami v území o tom, ako bude rozvoj celého územia Slovenska vyzerať. Musíme brať pri tom do úvahy to, ako ľudia žijú a nie to, ako je Slovensko nelogicky administratívne rozdelené, povedal na tlačovej konferencii prezident ÚMS Richard Rybníček. Únia miest Slovenska apeluje na vládu a parlament, aby venovali mestám viac pozornosti a počúvali aj potreby samosprávy.
bottom of page