top of page

TS - Vláda SR ohrozuje dopravu v mestách a obciach na Slovensku

20. februára 2024

Tlačová správa

Vláda SR ohrozuje dopravu v mestách a obciach na Slovensku


Ministerstvo dopravy SR predložilo do skráteného pripomienkového konania novelu cestného zákona. Ide o návrh, ktorý zasahuje do kompetencií samospráv a môže znamenať vážne ohrozenie bezpečnosti na cestách miest a obcí. O všetkých zmenách v doprave, vrátane osadenia dopravných značiek, by po novom mali rozhodovať ministerskí úradníci takpovediac od stola z Bratislavy, bez znalosti a vzťahu k dotknutému územiu. Výsledkom bude spomalenie významných dopravných stavieb a obrovské dodatočné náklady na nový byrokratický aparát. V neposlednom rade táto novela skomplikuje život obyvateľom miest a obcí, a to aj v takých situáciách, ako sú napríklad žiadosti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím o vyhradené parkovanie.


Únia miest Slovenska považuje za neakceptovateľné, že návrh je predkladaný v skrátenom legislatívnom konaní, a to aj napriek tomu, že legislatívne pravidlá uvádzajú, že skrátené legislatívne konanie musí byť riadne odôvodnené. Ministerstvo dopravy SR však ani v jednom z bodov neuviedlo relevantné dôvody na komplikovanie života obyvateľom, ani na zvýšené náklady samosprávy a štátu. ÚMS preto žiada Ministerstvo dopravy SR, aby tento návrh stiahlo a pripravilo ho znova v štandardnom legislatívnom procese. Považujeme súčasne za nevyhnutné, aby Ministerstvo dopravy SR, ako aj Ministerstvo vnútra SR, rokovalo so všetkými samosprávnymi združeniami, nakoľko sa téma týka, tak ciest v správe VÚC, ako aj ciest v správe veľkých miest, v ktorých je intenzita dopravy najvyššia a rozhodnutia budú mať najzásadnejší vplyv.


Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Ministerstvo nemá kapacitu schvaľovať osadenie každej značky, vyznačenie každej čiary a ani nemôže schvaľovať dopravné riešenia, o ktorých význame pre obec alebo komunitu nemusí mať žiadnu vedomosť. Samosprávy to zdrží a vo výsledku obmedzí pri výkone svojich kompetencií, ministerstvo to zahltí zbytočnou agendou, ktorú dnes dobre riešia dopravní inžinieri v mestách aj po konzultácii s dopravnými inšpektorátmi polície. Nehovoriac o tom, že najmä v prípade väčších miest je nevyhnutné riešiť dopravné značenie často operatívne, a ak by sa malo čakať týždne, mesiace na posúdenie z ministerstva, môže to byť aj vážnym ohrozením bezpečnosti na miestnych komunikáciách.“


V prípade vládnej novely cestného zákona ide o totožný zámer, ktorý sa len pred pár mesiacmi usilovali parlamentom pretlačiť koaliční poslanci J. Mažgút a E. Kaliňák zo strany Smer-SSD. Už túto poslaneckú novelu skritizovali samosprávy naprieč Slovenskom. Proti sa postavili primátori a starostovia, vrátane tých koaličných. Ťažko preto rozumieť tomu, že Ministerstvo

dopravy SR teraz predkladá identický materiál, bez predchádzajúcej konzultácie so samosprávami, aj keď to opakovane sľubovalo.


Návrhom tejto novely sa komplikuje situácia pre všetkých žiadateľov o určenie dopravného značenia: správcom a vlastníkom sieťovej infraštruktúry pri rozkopávkach, správcom ciest pri ich opravách, stavebníkom, ktorí sa napájajú na cestnú sieť, ale aj žiadateľom o vyhradené parkovanie pre osoby ŤZP. Každému žiadateľovi sa predĺži čakanie na určenie dopravného značenia o 15 prípadne aj o 45 dní, a to aj v prípadoch komplikovaných investícií, kedy je potrebné dopravné značenie určovať operatívne, v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, alebo aj bezpečnosti chodcov a ďalších účastníkov cestnej premávky.


Odhadujeme, že takýchto žiadostí môže byť ročne viac ako 15-tisíc, čo predstavuje značnú finančnú záťaž pre ministerstvo na vybudovanie potrebného administratívneho aparátu, ktorý má dané žiadosti posudzovať. Obzvlášť v období, keď samosprávy aj štát čelia vážnym problémom s rozpočtami, považujeme snahu vytvárať ďalšie finančne náročné procesy, ktoré v skutočnosti nič dobré neprinášajú, za nepochopiteľnú.
Kontakt:

Mgr. Daniela Piršelová

Hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy

00421 917 744 669

hovorca@uniamiest.sk

bottom of page