top of page

Tlačová správa - Mestá majú problém s financovaním školských zariadení. ÚMS apeluje na rezorty školstva a financií SR

5. apríla 2024

Tlačová správa


Mestá majú problém s financovaním školských zariadení. ÚMS apeluje na rezorty školstva a financií SR


Mestá potrebujú vedieť včas, ako budú financovať svoje školské zariadenia. Zhodli sa na tom  zástupcovia odborov školstva členských miest Únie miest Slovenska (ÚMS) a mestských častí mesta Bratislava na dnešnom online rokovaní pracovnej skupiny ÚMS pre problematiku školstva.  ÚMS preto apeluje na rezorty školstva a financií SR, aby konali čo najskôr.


Rokovanie pracovnej skupiny ÚMS pre oblasť školstva sa venovalo prioritne plánovaným zmenám vo financovaní materských škôl, ktorých zriaďovateľmi sú mestá a obce. Tie by totiž, od roku 2025, nemali byť financované z podielových daní, ale zo štátneho rozpočtu (tzv. normatívne financovanie). O stanovení výšky tohto normatívu rozhodne Ministerstvo financií SR.  Napriek tomu, že Ministerstvo školstva SR považuje túto zmenu už za rozhodnutú, nie je známe, aký vplyv  bude zmena mať na rozpočty miest. Aktuálna situácia vyvoláva veľké obavy v mestách, keďže začínajú zápisy do základných škôl, materských škôl a základných umeleckých škôl.  Mestá budú čoskoro pripravovať svoje rozpočty pre nasledujúci rok a nevedia, aké finančné prostriedky dostanú na prevádzku a mzdy svojich materských škôl, o akú sumu podielových daní sa, z dôvodu prechodu na normatívne financovanie,  ich príjmy znížia a či budú mať  dostatok finančných zdrojov  pre svoje základné umelecké školy a centrá voľného času.


Mária Wagingerová, expertka ÚMS pre oblasť školstva: „Zástupcovia ÚMS sa zúčastňujú všetkých pracovných skupín zriadených rezortom školstva do ktorých boli prizvaní. V tomto prípade je však kľúčovým hráčom Ministerstvo financií SR. S obavami sledujeme kalendár a dúfame, že potrebné informácie dostaneme  v najbližších dňoch, nie až na konci roka.“


Zástupcovia miest spoločne diskutovali aj o problémoch, ktoré majú so zavedením motivačného príplatku ku mzde podľa regiónov pre pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl.  Tento príplatok totiž dostanú iba tí zamestnanci základných škôl, ktorí sú priamo financovaní štátom a nie z rozpočtu miest. A preto, nie vinou samospráv, vznikli v školách dve skupiny zamestnancov – tí, ktorí tento motivačný príplatok dostanú a tí, ktoré ho nedostanú. Samosprávy nemali na takýto príplatok pripravené svoje rozpočty.


Na rokovaniach s ministrom školstva Tomášom Druckerom, ktoré prebehli ešte v januári tohto roka, navrhovala ÚMS zriadenie spoločnej pracovnej skupiny medzi rezortom školstva, financií a zástupcami samospráv. Cieľom pracovnej skupiny má byť efektívne nastavenie financovania. Doteraz však ku zriadeniu takejto pracovnej skupiny nedošlo.Kontakt:

Mgr. Daniela Piršelová

Hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy

00421 917 744 669

hovorca@uniamiest.sk

bottom of page