top of page

Testovanie na školách bude mať zmysel len vtedy, ak bude povinné

25. novembra 2020

Bratislava

Únia miest Slovenska je, po dnešnom rokovaní s Ministerstvom školstva SR a následne po online rokovaní s členskými mestami, pripravená podporiť testovanie na základných školách, ktorých zriaďovateľmi je územná samospráva. Toto testovanie sa, po rozhodnutí odborníkov, bude týkať pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl, rodičov a žiakov 2. stupňa. ÚMS je však presvedčená, že ak má byť tento projekt úspešný a zmysluplný, musí byť testovanie povinné. Preto očakáva, že tento legislatívny zámer dorieši štát. V opačnom prípade, aj podľa odborníkov, nebude mať všetko úsilie žiaden zmysel. Dotiahnutie tohto bodu by malo prebehnúť na zajtrajšom (piatok 27.11.2020) stretnutí ÚMS s Ministerstvom školstva SR a so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. Mestá veria, že za splnenia tejto podmienky a za zodpovednej spolupráce všetkých partnerov, teda rezortu školstva, vedenia základných škôl, ako aj samotných rodičov, detí a zamestnancov škôl, dokážu náročný projekt zvládnuť. Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „Zámer tohto projektu je dostať deti do škôl ešte pred Vianocami a na tom nám všetkým prioritne záleží. Mnohí z nás sú rodičmi a sme presvedčení, že je nevyhnutné, aby sa naše deti vrátili späť do vzdelávacieho procesu. A to za dodržiavanie prísnych hygienických a bezpečnostných pravidiel, o ktorých rozhodujú odborníci.“ Mestá urobia maximum preto, aby sa projekt testovania na základných školách podaril úspešne a bezpečne zrealizovať a to za jasných pravidiel. Mestá sú preto pripravené zabezpečiť administratívny a zdravotnícky personál, s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vyberú vhodné priestory pre testovanie. Štát zabezpečí testy, certifikáty, ochranné prostriedky a financovanie administratívneho a zdravotníckeho personálu.
bottom of page