top of page

Stanovisko Únie miest Slovenska ku skríningovému testovaniu - Výzva vláde

24. januára 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada predsedu vlády, aby urýchlene zvolal konzílium odborníkov, aj za účasti predstaviteľov samosprávy. Požadujeme, aby sme spoločne vyhodnotili výsledky celoslovenského skríningu, posúdili platné uznesenie vlády, ktoré delí okresy a dohodli sa na ďalšom postupe. Aktuálne výsledky z testovania ukazujú, že epidemiologická situácia je v jednotlivých mestách odlišná a preto je nevyhnutné na tento fakt reflektovať a prihliadať naň aj pri ďalších rozhodnutiach vlády. Po celoslovenskom skríningu konštatujeme, že testovanie je mimoriadne náročné ekonomicky, ľudsky, aj organizačne a bez primátorov a starostov by štát takýto projekt nedokázal opäť zrealizovať. Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Mestá sú hrdinovia, dokázali zvládnuť ďalší extrémny nápor a zvládli ho excelentne. Vláda dostala exaktné čísla, teraz ich je potrebné posunúť expertom a odborníkom, pretože len oni dokážu reálne posúdiť, ako ďalej postupovať. Mestá sú pripravené, aby tam, kde sa ukáže ďalšie testovanie ako potrebné, zabezpečili pre obyvateľov bezpečnú a efektívnu možnosť dať sa otestovať. To, že štát bude stáť pri mestách a poskytne im všetko potrebné, je taktiež kľúčové.“ Na tomto stanovisku sa uznieslo dnes 56 primátoriek a primátorov členských miest Únie miest Slovenska, ktorí zastupujú viac ako 2 milióny obyvateľov Slovenska.
bottom of page