top of page

Stanovisko Únie miest Slovenska k aktuálnej očkovacej stratégii

12. júla 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) víta rozšírenie dostupnosti očkovania otvorením možnosti očkovania aj nezaregistrovaným občanom a aj zvýšením počtu mobilných očkovacích tímov. Odstraňovanie bariér pre dostupnosť očkovania, či už z dôvodov zložitosti registrácie, alebo veľkých vzdialenosti a nedostupnosti veľkokapacitných očkovacích centier, ako aj príchod vakcín bližšie k občanom, je nádejou pre zvýšenie zaočkovanosti v regiónoch Slovenska. Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Slovenské mestá robia, čo môžu a aj prostredníctvom lokálnych médií vyzývajú ľudí k očkovaniu. Robíme, čo je v našich silách a veríme, že ľudia budú mať väčší záujem o očkovanie. Zdravie je na prvom mieste. “ Členské mestá Únie miest Slovenska úzko spolupracujú s Ministerstvom zdravotníctva SR pri podpore očkovania v regiónoch. Niektoré mestá pripravili pre občanov aj vlastné motivačné aktivity. ÚMS verí, že spoločne dokážeme, aby bolo Slovensko bezpečnou krajinou pre všetkých obyvateľov. ÚMS háji záujmy 60 členských miest, ktoré zastupujú takmer dva milióny obyvateľov Slovenska.
bottom of page