top of page

Stanovisko Únie miest Slovenska

20. septembra 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) zaznamenala informácie, podľa ktorých by samosprávy mali prijímať Všeobecné záväzné nariadenia, ktorými obmedzia otváracie hodiny, nočné vychádzanie, či nariadia ďalšie epidemiologické opatrenia pri II. stupni (bordová farba) ohrozenia podľa COVID automatu. Na základe výsledkov právnej analýzy ÚMS je ale zrejmé, že obec nemá kompetencie zákonne obmedziť slobodu pohybu od 21 hod. do 05 hod. a obmedziť prevádzkový čas podnikov nachádzajúcich sa na jej území z dôvodu ochrany verejného zdravia obyvateľov. Nevyhnutným predpokladom, podľa našej súčasnej právnej úpravy, k tomu, aby bolo možné obmedziť slobodu pohybu, je vyhlásenie núdzového stavu. Orgánom oprávneným k takému rozhodnutiu v rámci opatrení na zmiernenie a odstraňovanie škôd a iných následkov spôsobených v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je vláda SR. Obec nemá kompetenciu vydať nariadenie, ktorým dočasne zmení prevádzkovú dobu podnikov z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie. Obec dokonca nie je ani oprávneným subjektom na obmedzenie pohybu jeho obyvateľov. Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „Požiadavky štátu vnímame ako nereálne a nevykonateľné z pozície miest. Preto nemôžeme odporučiť primátorom a primátorkám miest a ich zastupiteľstvám, aby prijímali takéto rozhodnutia v situácii, keď nemajú pre tieto rozhodnutia právnu oporu, ani inú možnosť zmysluplne zasiahnuť. Je dobré, že ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje epidemiologické opatrenia nie celoplošne, ale podľa lokálnych podmienok a vítame tento prístup. Avšak, navrhovaný spôsob zapojenia samosprávy je nerealizovateľný a preto je potrebné nájsť iné riešenie.“ ÚMS je presvedčená, že tieto kompetencie si má, aj kvôli zrozumiteľnosti a jednotnému postupu, ponechať štát a samospráva má byť ich vykonávateľom a partnerom.
bottom of page