top of page

Stanovisko ÚMS k financovaniu nemocníc z Plánu obnovy

29. júna 2022

Bratislava

Zdravotníctvo je jednou z kľúčových priorít Plánu obnovy, na ktorú je vyčlenených celkovo 1,53 mld. eur. Z tohto balíka takmer miliarda smeruje na investície do modernizácie budov a technického vybavenia nemocníc. Zdravotnícke organizácie opakovane  upozorňujú, že Slovensko  môže prísť, aktuálnym prístupom štátu,  o túto historickú investíciu do zdravotníctva. Únia miest Slovenska sa preto plne stotožňuje a podporuje  stanovisko najväčších asociácii  v zdravotníctve  zastupujúcich poskytovateľov aj pacientov, že podpora nemocníc z Plánu obnovy má viesť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov na celom Slovensku a aj v prospech zdravotníckych zariadení v regiónoch.


Všetky procesy sú oneskorené a rozhodnutia sa prijímajú na poslednú chvíľu. Neustále odkladanie zverejnenia kritérií výberu nemocníc, ktoré dostanú prostriedky z Plánu obnovy, reálne ohrozuje realizáciu projektov a šancu pacientov na nové a zrekonštruované nemocnice a to v hodnote stoviek miliónov eur. ÚMS rovnako odmieta, aby sa obyvatelia v regiónoch stali pacientmi druhej kategórie. Rozhodnutia na úrovni vlády by mali zohľadňovať  potreby obyvateľov ale aj to, čo je vo vymedzenom období možné realizovať tak, aby Slovensko peniaze nestratilo. Je neprípustné, aby nekvalifikované politické rozhodnutia viedli nielen k strate peňazí, ale následne sa podpísali na ďalšom zhoršovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch a viedli tak aj k predčasným úmrtiam pacientov, obyvateľov Slovenska.


ÚMS je presvedčená,  že by malo byť v záujme vlády SR urgentne a efektívne podporiť spravodlivý  rozvoj  a kvalitu zdravotných služieb  na celom území Slovenska. Pridávame sa preto k výzve na adresu vlády SR, aby konala v prospech spravodlivej a kvalitnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti na území Slovenska.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page