top of page

Stanovisko: Mestá žiadajú vládu o zodpovednejšiu komunikáciu a o lepšiu ochranu učiteľov

28. januára 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) rešpektuje rozhodnutie vlády a verí, že bude nápomocná tak, ako sľúbila. Mestá, ktoré patria medzi najviac rizikové, ako aj tie, ktoré sa rozhodnú aj naďalej poskytovať obyvateľom možnosť dať sa otestovať, urobia maximum preto, aby zabezpečili efektívne a bezpečné testovanie ruke v ruke s podporou štátu. Posledný celoslovenský skríning opäť preukázal, že testovanie je mimoriadne náročný proces, ako ekonomicky, ľudsky, tak aj organizačne. ÚMS aj preto apeluje na vládu, aby jej rozhodnutia vychádzali iba z overených a finálnych výsledkov, a aby akékoľvek ďalšie rozhodnutia v súvislosti s opatreniami a s testovaním, oznamovala včas a za zrozumiteľne odkomunikovaných podmienok. ÚMS ďalej, v nadväznosti na upozornenia epidemiológov v súvislosti s pripravovaným otvorením škôl, navrhuje, aby vláda pridala aj učiteľov a pedagogických a nepedagogických pracovníkov na popredné miesta v kritickej infraštruktúre. Je neprijateľné, aby boli obetaví učitelia, pedagógovia vystavení tak vážnemu riziku nákazy. Ak chceme uvažovať o bezpečnom nástupe detí do škôl, tak medzi prvými by mali byť aj tí, ktorí naše deti vzdelávajú a starajú sa o ne. Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „Aktuálna epidemiologická situácia, žiaľ, ukazuje, že sme naďalej v kritických číslach. Podporujeme preto názor konzília odborníkov, ako aj vlády, ktorí sú zdržanliví v uvoľňovaní patrení. V prvom rade je potrebné ochrániť životy našich obyvateľov pred ďalším šírením nebezpečného vírusu. Chcem zároveň vyjadriť veľkú vďaku aj úctu za neustálu zodpovednosť a nasadenie všetkým zástupcom miest a samospráv, zdravotníkom, dobrovoľníkom a ďalším kľúčovým zložkám, a rovnako aj za zodpovednosť a podporu našich obyvateľom.“
bottom of page