top of page

Riešenie odpadu na verejných priestranstvách

15. júna 2023

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) uzavrela Memorandum o spolupráci so SPAK-EKO - Spoločnou aktivitou proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami pri realizácii projektu s názvom „Vytvorenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov tabakových výrobkov s filtrami obsahujúcimi plasty a filtrov obsahujúcich plasty uvádzaných na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami“.


Do legislatívy EÚ sa dostala povinnosť pre výrobcov tabakových výrobkov finančne aj edukačne sa postarať o odpad z tabakových výrobkov. V rámci slovenskej legislatívy vstúpi táto povinnosť do platnosti na konci roku 2024. Hlavným cieľom Memoranda je spolupráca pri realizácii projektu, ktorý sa zaväzuje k vytvoreniu efektívneho a trvalo-udržateľného systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov tabakových výrobkov s filtrami a k znižovaniu voľne pohodeného odpadu vznikajúceho z tabakových výrobkov s filtrami. Prioritou SPAK-EKO je vytvorenie systému prostredníctvom ktorého budú môcť výrobcovia minimalizovať negatívne vplyvy odpadu pochádzajúceho z ich výrobkov na životné prostredie, a to najmä na verejné priestory.

 

Miroslav Jurkovič, SPAK-EKO: „Znečistenie životného prostredia voľne pohodeným odpadom je problémom, ktorý si vyžaduje zvláštnu pozornosť. Za týmto účelom prišla legislatíva EÚ s definíciou rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre vybrané jednorazové plastové výrobky. V prípade filtrov z tabakových výrobkov, ktoré obsahujú plasty, vznikla na Slovensku SPAK-EKO - Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami.“


Zuzana Čachová, expertka ÚMS pre odpadové hospodárstvo a životné prostredie: „Vítame snahu  zastúpenia výrobcov rozbiehať kampane a projekty so samosprávami v predstihu, je to znamenie, že berú tému zodpovedne. Pre mestá to tiež znamená možnosť získať v budúcnosti príspevok na čistenie verejných priestranstiev a lepšie porozumieť tomu, čo tieto povinnosti prinesú smerom k občanom.“


SPAK-EKO je dobrovoľnou iniciatívou tabakových spoločností, ktoré pokrývajú 98 % trhu. Prihlásili  a k svojej spoločenskej zodpovednosti za vplyv ich výrobkov na životné prostredie po tom, ako  končia svoj životný cyklus a stanú sa odpadom.


ÚMS, ako dobrovoľné záujmové združenie slovenských miest naprieč celým Slovenskom, kladie mimoriadnu pozornosť pokrytiu kľúčových aspektov životného prostredia z hľadiska miestnej  územnej samosprávy, vrátane oblasti odpadového hospodárstva. Podporuje aktivity orientované na posilnenie spolupráce združenia so zainteresovanými subjektmi. ÚMS bude podporovať zapájanie sa

jej členských miest do tohto projektu a podporovať tým zlepšenie kvality životného prostredia aj v tejto oblasti.


bottom of page