top of page

Reakcia ÚMS na tlačovú konferenciu MŽP SR k problematike riešenia komunálneho odpadu

5. januára 2023

Bratislava, Slovakia

Únia miest Slovenska je sklamaná zo slov ministra životného prostredia v demisii Jána Budaja na adresu samospráv. Zvolenú komunikáciu považujeme za neprijateľnú a zahmlievajúcu fakty. Ocenili by sme, keby pán minister v demisii do ukončenia svojho pôsobenia na rezorte sfunkčnil všetky potrebné povoľovacie procesy tak, aby sme o rok nestáli, z dôvodu nečinnosti štátnych úradníkov, pred rovnakým problémom.


Je  nepochopiteľné, že MŽP SR obviňuje samosprávy z nečinnosti, nezodpovednosti  a vyhráža sa im pokutami a zverejňovaním mien zástupcov miest, ak si údajne nebudú plniť svoje zákonné povinnosti. Je potrebné pripomenúť, že MŽP SR až pod tlakom slovenských miest, odborných partnerov a zberových spoločností, ktoré konzistentne, od začiatku minulého roka, upozorňovali na nereálne požiadavky rezortu a jeho nezodpovedný prístup v tejto veci, v poslednom možnom termíne akceptovalo  argumenty zástupcov z praxe a požiadavke o presune termínu predmetnej vyhlášky nakoniec vyhovelo.


Pripomíname tiež, že povinnosť úpravy odpadu pred skládkovaním nebola do legislatívy prijatá s tým, že budovať zariadenia na úpravu odpadu je povinnosťou samospráv.  Ide o  náročné investície a prevádzkovo zložité technológie, ktoré, aby fungovali účelne, vyžadujú odborné znalosti a manažérske zručnosti. Pri mnohých povinnostiach, ktoré samosprávy musia zvládať, nebolo v ich možnostiach  púšťať sa do takýchto zložitých procesov. Túto aktivitu preto prenechali na odborný súkromný sektor. Ten pre  zdĺhavé povoľovacie procesy štátu nestihol túto službu samosprávam ponúknuť. Samosprávy preto dlhodobo apelovali na nutnosť odkladu. Priebeh celej tejto aktivity si mohlo MŽP SR priebežne mapovať. Je preto zarážajúce, že rezort z nezodpovednosti obviňuje práve zástupcov  samospráv. Argumentácia, že tieto aktivity majú viesť k zníženiu poplatkov nie je založená na pravde. Práve všetky nové povinnosti vedú k zvyšovaniu nákladov na odpady a z toho pramenia plošné zvyšovania poplatkov za komunálne odpady občanom.


ÚMS dlhodobo upozorňuje samotný rezort, ako aj verejnosť, na jeho nezodpovedný a nekorektný prístup  k riešeniu tejto problematiky. Pripomíname, že po  neúspešných rokovaniach s rezortom sa ÚMS v novembri 2022 obrátila priamo  na predsedu vlády SR Eduarda Hegera. Osloviť plánovala v tejto veci  aj Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Opakovane sme upozorňovali na to, že mestá na požadovanú zmenu neboli pripravené, nakoľko MŽP SR dlhodobo nebolo  ochotné počuť argumenty samospráv z praxe a reflektovať na potrebu reálnejších opatrení. O včasné riešenie identifikovaných problémov ÚMS  žiadala rezort od začiatku roka 2022, žiaľ, neúspešne.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page