top of page

Prosíme, zdržte sa iba tento rok osláv Nového roka

30. decembra 2020

Bratislava

„Chceme poprosiť všetkých obyvateľov našich miest, aby sme sa, iba tento rok, zdržali akýchkoľvek osláv Nového roka. A to aj napriek tomu, že sme všetci zvyknutí si priať šťastný Nový rok v našich mestách a komunitách. Teraz nás tento pekný zvyk ohrozuje. Ostaňte, prosím, iba tento rok v úzkom kruhu a okolí svojich blízkych. Úprimne ďakujeme,“ Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska. Vyzývame obyvateľov k zodpovednosti a ohľaduplnosti. Situácia na Slovensku je v súvislosti s koronakrízou mimoriadne vážna. Denne pribúdajú rekordné čísla mŕtvych a infikovaných, zdravotníctvo je na pokraji kolapsu, atmosféra v spoločnosti je čoraz viac napätá. Odborníci sa zhodujú na tom, že situácia je, aj ku koncu roka 2020, mimoriadne vážna a kritická. V niektorých mestách začala byť situácia neudržateľná a vedenia miest sa preto pripravujú na najhoršie. Primátorky a primátori našich miest stoja od začiatku pandémie v prvej línii a neustále preukazujú, že dokážu byť prví, ktorí poskytnú svojim obyvateľom bezpečie a ochranu v čase akejkoľvek krízy. Únia miest Slovenska je presvedčená, že tak, ako doteraz, mestá urobia všetko, čo je v ich silách, aby súčasnú, kritickú situáciu opäť zvládli. Bez spolupráce s obyvateľmi, však tento boj nedokážeme vyhrať. Vyzývame preto obyvateľov, aby sa dobrovoľne vzdali bujarých a riskantných silvestrovských osláv, na aké sú zvyknutí a uprednostnili takú formu, ktorá bude rešpektovať súčasnú situáciu a aktuálne opatrenia, ktoré prijala vláda na odporúčanie vedcov a expertov.
bottom of page