Prosíme, zdržte sa iba tento rok osláv Nového roka

30. decembra 2020

Bratislava

„Chceme poprosiť všetkých obyvateľov našich miest, aby sme sa, iba tento rok, zdržali akýchkoľvek osláv Nového roka. A to aj napriek tomu, že sme všetci zvyknutí si priať šťastný Nový rok v našich mestách a komunitách. Teraz nás tento pekný zvyk ohrozuje. Ostaňte, prosím, iba tento rok v úzkom kruhu a okolí svojich blízkych. Úprimne ďakujeme,“ Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska. Vyzývame obyvateľov k zodpovednosti a ohľaduplnosti. Situácia na Slovensku je v súvislosti s koronakrízou mimoriadne vážna. Denne pribúdajú rekordné čísla mŕtvych a infikovaných, zdravotníctvo je na pokraji kolapsu, atmosféra v spoločnosti je čoraz viac napätá. Odborníci sa zhodujú na tom, že situácia je, aj ku koncu roka 2020, mimoriadne vážna a kritická. V niektorých mestách začala byť situácia neudržateľná a vedenia miest sa preto pripravujú na najhoršie. Primátorky a primátori našich miest stoja od začiatku pandémie v prvej línii a neustále preukazujú, že dokážu byť prví, ktorí poskytnú svojim obyvateľom bezpečie a ochranu v čase akejkoľvek krízy. Únia miest Slovenska je presvedčená, že tak, ako doteraz, mestá urobia všetko, čo je v ich silách, aby súčasnú, kritickú situáciu opäť zvládli. Bez spolupráce s obyvateľmi, však tento boj nedokážeme vyhrať. Vyzývame preto obyvateľov, aby sa dobrovoľne vzdali bujarých a riskantných silvestrovských osláv, na aké sú zvyknutí a uprednostnili takú formu, ktorá bude rešpektovať súčasnú situáciu a aktuálne opatrenia, ktoré prijala vláda na odporúčanie vedcov a expertov.