top of page

Projekt Prezidentská zelená pečať môže mestám pomôcť riešiť aj energetickú krízu

7. apríla 2022

Bratislava

Budovy na Slovensku spotrebujú 57 percent zemného plynu a 89 percent tepla. Znížiť spotrebu plynu a tým aj závislosť Slovenska od plynu z Ruska môže práve lepšia energetická efektívnosť budov. Už počas rokov 2005 až 2020 vďaka zvyšovaniu energetickej efektívnosti budov klesla konečná spotreba tepla o viac ako tretinu a spotreba plynu o takmer pätinu. Navyše, výstavba budov a ich prevádzka dnes v Európskej únii spotrebuje 40 % energie a generuje 36 % emisií CO2.  (Zdroj Platforma Budovy pre budúcnosť, expertný partner Únie miest Slovenska).


Udržateľná výstavba, obnova a prevádzka budov sú preto nevyhnutné pre zvyšovanie energetickej bezpečnosti Slovenska, ako aj pre naplnenie klimatických cieľov, ku ktorým sa SR zaviazala. Mestá zohrávajú v napĺňaní týchto cieľov kľúčovú úlohu. Aj preto je obnova budov, najmä verejných budov, ktorých vlastníkmi sú mestá a obce, hlavnou cieľovou skupinou projektu Prezidentská zelená pečať, ktorú minulý týždeň oficiálne spustila prezidentka SR Zuzana Čaputová v spolupráci s expertnou skupinou. Jej súčasťou je aj Únia miest Slovenska.


Daniela Piršelová, hovorkyňa a poradkyňa ÚMS pre komunikáciu klimatickej krízy, členka pracovnej skupiny: „Ako pokračovanie projektu zorganizovala Únia odborný online webinár pre členské mestá. Cieľom bolo predstaviť mestám filozofiu projektu, viac detailov, jednotlivé kategórie, parametre a proces uchádzania sa o Prezidentskú zelenú pečať. Mestá dnes, žiaľ, čelia viacerým krízam-výzvam naraz. Jednou z mnohých je aj energetická a klimatická kríza. A tento projekt môže mestám pomôcť, z dlhodobého hľadiska, v piatich kľúčových veciach v súvislosti s riešením  týchto aktuálnych kríz a výziev:

1. znížiť neúnosne vysoké ceny za energie

2. podporiť vlastnú energetickú sebestačnosť a bezpečnosť

3. budovať udržateľnejšie, bezpečnejšie a zelenšie mestá pre obyvateľov

4. podporiť dosiahnutie klimatických cieľov Slovenska

5. efektívne využiť zdroje z Plánu obnovy a fondov EÚ“


Záujemcovia o získanie Prezidentskej zelenej pečate potrebujú splniť 10 stanovených kritérií, ktoré vypracovali odborníci na udržateľnosť v stavebníctve zo Slovenskej rady pre zelené budovy, Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, platformy Budovy pre budúcnosť a Slovenskej komory architektov. Po kolaudácii odborná komisia skontroluje súlad zrealizovanej stavby s kritériami a rozhodne o udelení pečate. Pre podporu projektu vytvorila Slovenská rada pre zelené budovy Akadémiu udržateľnosti. Predstavuje sériu školení a webinárov, ktoré sú určené záujemcom o Prezidentskú zelenú pečať.


Viac info na www.zelenapecat.sk


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page