top of page

Otvorenie prvej hybridnej digitálnej učebne na Slovensku

Tlačová správa Športovej akadémie Mateja Tótha

22. septembra 2021

Partizánske

O2 Športová akadémia Mateja Tótha už piaty rok prináša viac kvalitného pohybu pre deti. Každým rokom prináša projekt olympijského víťaza Mateja Tótha niečo nové. Tento rok sa O2 Športová akadémia Mateja Tótha v spolupráci s Úniou miest Slovenska, rozhodla zlepšovať podmienky športovania detí a prekonávať bariéry spôsobené nepriaznivou pandemickou situáciou, prostredníctvom digitálnych technológii. Na Základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom Matej Tóth predstavil prvú hybridnú digitálnu učebňu na Slovensku, ktorá pomôže deťom naďalej kvalitne športovať, bez ohľadu na priestor, kde sa nachádzajú. Digitálna hybridná učebňa vďaka technológii Cisco webex board umožňuje plnohodnotné vyučovanie všetkých predmetov hybridnou, aj dištančnou formou. Táto inovatívna technológia zvládne vyučovanie telesnej výchovy, ako aj tréningy O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Počas slávnostného otvorenia digitálnej učebne, si tak deti v Partizánskom zacvičili, pod vedením trénera O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, ktorý viedol prezentoval z Bratislavy. Matej Tóth prišiel do Partizánskeho otvoriť aj nový školský rok svojej O2 Športovej akadémie, ktorú bude navštevovať dvadsať detí. Je to už piaty školský rok, počas ktorého Matejova akadémia pomáha rozhýbať tisíce detí na Slovensku. Jozef Božik, primátor mesta Partizánske a splnomocnenec Únie miest Slovenska pre oblasť športu: „Mesto Partizánske dlhodobo podporuje pohybové aktivity pre deti a mládež. Pre mnohé deti je telesná výchova v školách a mimoškolské športové krúžky jedinými pohybovými aktivitami, ktoré boli počas pandémie pozastavené. Mesto Partizánske preto uvítalo možnosť zriadenia prvej hybridnej digitálnej učebne, ktorá nám pomôže s hybridným aj dištančným vyučovaním telesnej výchovy a iných predmetov. Pre žiakov našej školy je veľkou motiváciou, že O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a prvú digitálnu hybridnú učebňu prišiel otvoriť olympijský víťaz Matej Tóth.“ O2 Športová akadémia Mateja Tótha na júnovej tlačovej konferencii avizovala spustenie projektu 3. hodiny telesnej výchovy na školách, ktorý vznikol s podporou Únie miest Slovenska. Vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne a spoločnosti Veolia sa projekt stal realitou na ôsmych slovenských základných školách. Priamo tak prinesie viac pohybu pre takmer 250 detí. Jednou zo škôl, na pôde ktorej sa bude projekt realizovať, je ZŠ v Partizánskom. Cieľom tejto aktivity je prirodzené rozšírenie týždennej dotácie hodín telesnej a športovej výchovy na prvom stupni. Školy si tak mohli vybrať, či chcú 3. hodinu zaradiť do rozvrhu v rámci vyučovania, alebo ako mimoškolskú záujmovú činnosť. Podľa Márie Bedlekovej, riaditeľky O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, sa školy tejto aktivite potešili, predovšetkým z dôvodu, že si môžu vybrať spôsob implementácie projektu a minimálnej administratívnej náročnosti pre školu.
bottom of page