top of page

Otvorený list vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

11. novembra 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) dnes poslala otvorený list vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Zástupcovia miest sa vážne obávajú o kvalitu života svojich obyvateľov a o spravodlivý rozvoj slovenských miest.  ÚMS už od nástupu tejto vlády a  od vzniku nového ministerstva regionálneho rozvoja vyzýva k inému nastaveniu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027. Vzhľadom na maximálnu nespokojnosť s prístupom rezortu k tejto kľúčovej agende, ÚMS vypovedala aj Memorandum o spolupráci a dožadovala sa vypočutia svojho stanoviska pri tvorbe strategického Plánu obnovy. ÚMS je presvedčená, že mestá a mestské regióny boli, sú a budú nositeľmi zmeny. Bez ich rozvoja nebude nikdy prosperovať štát.


Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Argumentov sú desiatky. Bez možnosti rozhodovania, bez nástrojov, bez dostatku financií miest nedokáže Slovensko zvládnuť nové výzvy, ohrozenia, reagovať na klimatickú zmenu. Je potrebné si pripomínať, že nie centrálna vláda, ale osobné nasadenia zdravotníkov na miestnej úrovni, primátorov, starostov, ale aj predsedov vyšších územných celkov na regionálnej úrovni, by sa nepodarilo zmierniť vplyv covidu. A aj teraz, keď opäť tečie do topánok centrálnej vláde, tak presúva zodpovednosť na miestnu úroveň. Či už na orgány verejnej moci alebo podnikateľov a občanov. Iba silné mestá, v prípade Slovenska silné mestské regióny, umožnia vzniku silného štátu, schopného reagovať na nové podmienky. História tomu dáva za pravdu. Nakoniec, odznelo to aj na nedávnej klimatickej konferencii.“


Zatiaľ, čo denne sledujeme absurdné diskusie o zástupných témach, chaotické rozhodnutia na centrálnej úrovni, snahy viacerých poslancov Národnej rady SR o koncentráciu moci na úkor občanov a ich miest, miestni politici musia na dennej báze hľadať riešenia. Pritom mestám centrálna moc dala k dispozícii 20% verejných zdrojov, zaviedla im dlhovú brzdu, komplikuje akýkoľvek transfer zdrojov, pretrváva klientelizmus pri ich prerozdeľovaní, dokonca neplatí ani za to, čo si u miest a obcí objedná. ÚMS vníma  o  to viac absurdnejší návrh ministerstva vyčleniť v rámci Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027 pre územnú samosprávu 8,1% z disponibilných zdrojov. Inými slovami o 92% zdrojov chcú rozhodovať ministerstvá, ktorých predstavitelia špekulujú o decentralizácii a konajú presne opačne. Rovnako veľkolepé ohlasovanie 1,3 mld. € pre územnú samosprávu na Pláne obnovy, na 7 rokov, t.j. 34€/ročne na obyvateľa, sú iba odrobinky z toho, čo obyvatelia miest a obcí odvedú do verejných rozpočtov a o ktorých rozhoduje centrálna vláda. Nehovoriac o predpísaných programoch, na ktoré majú byť použité, ktoré často vôbec nereagujú na to čo ľudia potrebujú, alebo je v obci, či meste dôležité. Je zrejmé, že ani táto vláda nerozumie významu miest a obcí pri správe štátu. Nie je ochotná podeliť sa o moc, o možnosti rozhodovania a stále iba hovorí o občanoch o ich participácii a pritom si vôbec neuvedomuje, že občania Slovenska majú svojich reprezentantov, ktorých si priamo zvolili. A ak im zástupcovia vlády hovoria, že to nerobia správne a pre občanov, ak arogantne v každom pripomienkovom konaní, alebo v rámci pracovnej skupiny odmietajú ich podnety, námety a pripomienky, tak sa nemôžu nečudovať, aká je ich legitimita u občanov.


ÚMS je presvedčená, že ešte stále je čas na to, aby sa centrálna vláda a poslanci NR SR postarali o zvýšenie podielu zdrojov samospráv na eurofondoch, ale aj na Pláne obnovy. Tiež, aby urobili poriadok a odstránili deštruktívny rezortizmus.  ÚMS upozorňuje, že  nie 8,1%, ale minimálne 30% podielu na eurofondoch je potrebné prideliť na rozhodovanie orgánom územnej samosprávy.


Richard Rybníček: „Je nevyhnutné vziať vážne spoluúčasť priamo volených predstaviteľov územnej samosprávy na príprave projektov ministerstiev, aby mohlo prísť k synergii pri využití týchto unikátnych zdrojov. A ak si myslia, že sú to neprimerané požiadavky, tak nech sa pozrú do iných, úspešných štátov Európy, alebo prečítajú stanoviská Európskej komisie. Ak sa chcú vyhovárať na nedostatok personálnych kapacít v regiónoch, tak by si konečne mohli uvedomiť, že pretrvávajúcou centralizáciou moci prispievajú k vyľudňovania regiónov, odchodu ľudí do Bratislavy a do zahraničia. Prístup centrálnych vlád je dôvodom rastúcich disparít a rastu chudoby v regiónoch.“

Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest bude mať, pri riešení aj tejto problematiky, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page