top of page

Otváranie škôl je momentálne mimoriadne rizikové

3. januára 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska, a jej členské mestá, dnes absolvovali online stretnutie spoločne s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom k aktuálnym otázkam súvisiacim s testovaním žiakov a otváraním škôl v januári 2021. Aj napriek maximálnemu úsiliu zástupcov miest v spolupráci s kompetentnými rezortmi a odborníkmi, súčasná situácia je, vzhľadom na rekordné čísla infikovaných ľudí, mimoriadne kritická. Každý ďalší krok je preto nevyhnutné mimoriadne pozorne a zodpovedne zvážiť. Minister školstva, Branislav Gröhling: „Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a odporúčania epidemiológov, otváranie škôl považujem za mimoriadne rizikové. Máme pred sebou sériu rokovaní, verím, že čo najskôr nájdeme bezpečné a efektívne riešenie, ktoré umožní našim deťom vrátiť sa späť do škôl. Som veľmi rád, že tak, ako s väčšinou zriaďovateľov škôl, aj s Úniou miest Slovenska, dokážeme takto vzájomne spolupracovať.“ Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: “Situácia je mimoriadne vážna, mestá však s dôverou rešpektujú odporúčania odborníkov a rezortu školstva. Prioritou každého z nás zostáva zabezpečiť čo najskorší návrat detí späť do škôl. O dva týždne sa budeme pripravovať na antigénové testovanie pre žiakov, rodičov a pedagógov od 22.1. do 24.1 2021. Musíme byť trpezliví, všetci máme spoločný cieľ. Veľmi si vážime prístup a podporu Ministerstva školstva a sme pripravení v takejto blízkej komunikácii pokračovať.“ Prioritou Únie miest Slovenska a všetkých jej členských miest je, aby sa deti, aj ich rodičia, mohli čo najskôr vrátiť späť do normálneho života. Mestá sú pripravené urobiť maximum, čo je v ich silách, aby, spoločne s ministerstvom školstva a odborníkmi, pripravili bezpečné prostredie vo všetkých školách a to čo najskôr, nie však na úkor zdravia.
bottom of page