top of page

Obyvatelia miest sa ocitajú v kritickej sociálnej núdzi

6. apríla 2022

Bratislava

Najväčšie mestá Slovenska evidujú zvýšený nárast ľudí v kritickej sociálnej situácii. Obyvatelia sa častejšie obracajú na obecné úrady s prosbami o pomoc s obavami o stratu domova alebo neschopnosťou hradiť svoje bežné výdavky. Mestá však nedisponujú dostatočnými možnosťami priamej pomoci. Preto volajú po riešení, ktoré by na úrovni štátu zabezpečilo priamu, adresnú a pravidelnú finančnú pomoc najohrozenejším obyvateľom, ktorá bude kompenzovať zvýšené životné náklady v dôsledku zdražovania. V opačnom prípade hrozí sociálny pád tisícom doteraz fungujúcich rodín, samoživiteľov alebo seniorov s nižšími dôchodkami. Zhodlo sa na tom Prezídium Únie miest Slovenska (ÚMS) na dnešnom online stretnutí. ÚMS vyzýva na pomoc sociálne zraniteľným obyvateľom.


Zvyšovanie cien a nezmenené mzdy


Najväčšia miera zdražovania za posledných desať rokov, inflácia na úrovni necelých 10%, s tým súvisiace výrazne rastúce ceny potravín a energií a čoraz drahšie náklady na bývanie. Tento nárast cien spôsobuje, že jednotlivci, seniori, samoživitelia a rodiny s nižšími príjmami žijúci v mestách čelia čoraz ťažšej ekonomickej situácii pri platbách za bežné mesačné výdavky. Práve život v mestách podľa dostupných dát totiž vďaka dlhodobo vyšším nákladom a nezmeneným platovým úrovniam spôsobuje, že mesačné výdavky sa pri zdražovaní neúmerne zvyšujú.


Bývanie je čoraz nedostupnejšie


Dlhodobo rastúci trend cien nehnuteľností alebo ich prenájmov sa najsilnejšie prejavuje priamo v najväčších mestách Slovenska. Celosvetová finančná kríza sa dotkla aj výroby stavebných materiálov, čo spomaľuje výstavbu a zároveň ju predražuje. Postpandemický stav svetovej ekonomiky zároveň spôsobil po dlhej dobe prvý nárast úrokov hypoték, čo bude mať za následok opäť nedostupnejšie bývanie pre strednú triedu obyvateľstva alebo úplne nedostupné pre finančne slabšiu časť obyvateľstva, napr. rodičov samoživiteľov. Rovnakú situáciu je možné očakávať nielen pri nákupe bytov, ale aj pri ich prenájme.


Mestá nedokážu túto situáciu adekvátne riešiť. Dotknuté skupiny obyvateľstva trpia zvýšenými nákladmi na život a nezmenenými príjmami, čo vyžaduje adresnú finančnú a pravidelnú pomoc. Aktuálnym riešením nie je ani mestské nájomné bývanie, keďže v najväčších mestách Slovenska je ho dlhodobo nedostatok, čo je spôsobené náročnosťou samotnej výstavby spolu s nepružným systémom financovania štátom. Predstavitelia miest majú obavu z rastúceho počtu ľudí, ktorí prídu o svoje bývanie a budú tak odkázaní na krízovú pomoc sociálnych služieb, ktorých kapacity sú nedostatočné.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page