top of page

Na problémy s rozpočtom pre rok 2024 sme upozorňovali mesiace

6. októbra 2023

Bratislava, Slovakia

Republiková rada Únie miest Slovenska neočakáva, že novozvolení poslanci  Národnej rady Slovenskej republiky dokážu schváliť rozpočet pre rok 2024 do konca tohto roka. Slovensko tak vstúpi do nového roku s rozpočtovým provizóriom. V prípade, ak zostane v platnosti zákon o rozpočtovej zodpovednosti, tzv. dlhová brzda, mestá a obce vstúpia rovnako do roku 2024  v rozpočtovom provizóriu.


Ak by sa mestá a obce riadili podľa východísk štátneho rozpočtu predložených súčasnou vládou, ktoré sú v súlade s Ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, výpadok príjmov, ktorý je na úrovni 385 miliónov eur,  by museli vo svojich  rozpočtoch napríklad kompenzovať zvýšením daní z nehnuteľností. V niektorých prípadoch by to predstavovalo zvýšenie až o 500 percent oproti súčasnému stavu a tak drastickým škrtaním výdavkov rozpočtu, že by mestá boli nútené prestať poskytovať niektoré služby obyvateľom. Išlo by napríklad o  kosenie, udržiavanie verejných priestranstiev a ciest, znížili by sa spoje mestskej dopravy, zavreli všetky športoviská, či kultúrne zariadenia, alebo by sa úplne zrušila opatrovateľská služba a niektoré školské zariadenia. 


Republiková rada ÚMS preto od novej vlády a novozvolených poslancov NR SR požaduje, aby:

  • vláda zverejnila novú daňovú prognózu v priebehu novembra tohto roka,

  • prišla s kredibilným plánom, ako znížiť úroveň dlhu a stabilizovala tak situáciu,  ktorá ohrozuje poskytovanie služieb obyvateľom na všetkých úrovniach  verejnej správy,

  • pripravila  revíziu Ústavného zákona o rozpočtovej  zodpovednosti  a najmä zmeny v cl. 5 bod 6 písm. d) a bod 7 písm. b). Tieto ustanovenia prikazujú samospráve postup v prípade vysokého verejného dlhu, ktorý však svojim hospodárením zapríčinila centrálna vláda,


Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Považujeme za neprijateľné,  aby jedna úroveň verejnej správy spôsobila problém, ktorý ma sanovať iná úroveň verejnej správy. Na vzniknutú  situáciu upozorňujeme od leta a požadujeme, aby príjmy samospráv pre rok 2024 neboli minimálne nižšie, ako v roku 2023. ÚMS je pripravená na partnerskú komunikáciu a rokovania o tejto téme. Veríme, že nás nová vláda SR vypočuje a naše požiadavky prijme.“

bottom of page