top of page

Na klimatický summit OSN vycestovali s prezidentkou SR aj zástupcovia členských miest Únie miest Slovenska

1. decembra 2023

Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú  sprevádzajú  na klimatickom summite OSN v Dubaji - COP 28 aj zástupcovia samospráv, ktorí boli prvýkrát prizvaní stať sa súčasťou delegácie. Úniu miest Slovenska (ÚMS)  zastupujú viceprimátor mesta Bratislava Jakub Mrva, viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda, a viceprezident ÚMS a primátor mesta Komárno Béla Keszegh.


Rovnako prvýkrát bude formálnou súčasťou COP 28 aj summit lídrov lokálnych vlád a samospráv  Local Climate Action Summit (1.-2.12.2023). Jeho hlavným cieľom je posilniť  hlas  samospráv ako kľúčových aktérov v riešení klimatickej krízy. Summit spoluorganizujú predsedníctvo COP28 – Spojené arabské emiráty a Bloomberg Philathropies, ktorú založil bývalý starosta New York City Michael Bloomberg. Hlavnými témami  budú transformácia klimatických financií, posilnenie globálneho boja za riešenie klimatickej krízy, lokálna energetická transformácia a posilňovanie odolnosti miest na zmenu klímy. Podujatie podporujú organizácie C40 Cities Climate Leadership Group, Global Covenant of Mayors for Climate Climate & Energy, ICLEI, UCLG, Under2Coalition a ďalší.


Viceprimátor mesta Bratislava Jakub Mrva: „Bratislava pripravuje svoj akčný plán pre udržateľnú energiu a klímu. Výmena skúseností s inými mestami je pre nás veľmi dôležitá. Zároveň je úlohou nie len Bratislavy realizovať také opatrenia, ktoré znížia následky klimatickej zmeny na kvalitu života obyvateľov. Tieto opatrenia však vyžadujú dostatočné financovanie a nevyhnutnou podmienkou je spolupráca samosprávy a vlády SR.“


Viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda: „Dôležitosť riešení na ochranu klímy sa dostali na Slovensku do popredia verejnej diskusie a sú prioritou pre naše mesto. Som rád, že máme príležitosť spolupracovať aj na medzinárodných a európskych projektoch, ako napríklad Misia EÚ - Klimaticky neutrálne mestá. Vďaka pani prezidentke, ktorá vždy citlivo vníma rolu samosprávy v živote obyvateľov na Slovensku, máme možnosť zúčastniť sa aj prebiehajúcej klimatickej konferencie. Obyvatelia svetových aj slovenských miest už dnes pociťujú negatívne následky klimatickej zmeny. Bez pochopenia, podpory a spolupráce vlády SR ju slovenské mestá samé riešiť nedokážu.“


Viceprezident ÚMS a primátor mesta Komárno Béla Keszegh: „V téme následkov klimatickej zmeny sú to aj mestá a obce, ktoré sa musia usilovať o realizáciu potrebných opatrení, aby dokázali  vytvárať priaznivého prostredie pre bezpečný život svojich obyvateľov.“


Únia miest Slovenska dlhodobo a systematicky podporuje udržateľný rozvoj miest. Ochrana životného prostredia, udržateľnosť  a riešenie klimatickej zmeny z pozície samospráv sú  jednou z našich dlhodobých priorít. Okrem podpory vzdelávania miest a zelených projektov sa ÚMS aktívne zapája aj do pripomienkovacích procesov environmentálnej legislatívy. V spolupráci s  expertnými partnermi v oblasti udržateľnosti  podporujeme budovanie zdravých, odolných a klimaticky neutrálnych miest pre bezpečný život obyvateľov.


Globálna  konferencia OSN o zmene klímy (COP28) sa koná 30.11.-15.12.2023 v Spojených arabských emirátoch. Ide o najväčšie celosvetové, klimatické, multilaterálne podujatie v oblasti zmeny klímy. Tradične sa aj tento rok očakáva účasť približne 120 prezidentov a premiérov z celého sveta. Na podujatí sa stretávajú všetci významní aktéri, vrátane podnikateľského sektora, investorov, mimovládneho sektora, filantropie., tento rok aj reprezentantov samospráv a regiónov.

bottom of page