top of page

Migrácia cudzincov na území Slovenska spôsobuje mestám problémy, spolupráca štátu a samosprávy je nevyhnutná

7. septembra 2023

Bratislava, Slovakia

Situácia v súvislosti s prechodom a zotrvávaním migrantov cez územie Slovenska vyvoláva  napätie a obavy obyvateľov v mestách. Únia miest Slovenska (ÚMS)  preto zorganizovala  online stretnutie so štátnym tajomníkom MV SR Martinom Královičom, stretnutia sa zúčastnili aj riaditeľ UHCP Róbert Gucký, viceprezident Policajného zboru Damián Imre a zástupcovia Sekcie krízového riadenia MV SR. Cieľom stretnutia bolo informovať primátorky a primátorov miest o  aktuálnej situácii s nelegálnymi migrantmi a riešeniach, ktoré v tejto súvislosti vláda prijala včerajším dňom 6.septembra.


Prítomní zástupcovia štátu  informovali o zásadných opatreniach, ktoré vláda SR prijala -   rozhodnutie o nasadení armády prioritne v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji  a návrh na zmenu zákona o pobyte cudzincov, ktorý umožní riešenie problematického  statusu o zotrvaní migrantov na našom území – zavedenie možnosti,  nie povinnosti, vydávať takýto dokument  každému utečencovi. Zástupcovia štátu ocenili iniciatívu ÚMS pri zorganizovaní  dnešného stretnutia pre rýchlu a efektívnu  výmenu informácii o aktuálnej situácii. Apelovali tiež na opatrnosť a kritickosť pri  dezinformáciách v súvislosti s procesom registrácie migrantov, ktorí  prechádzajú územím Slovenska, alebo sa tu ešte nachádzajú. Rovnako pripomenuli,  že doteraz neboli hlásené  žiadne porušovania zákona, žiadna trestná činnosť, či priestupok zo strany migrantov.  Primátori najviac dotknutých miest Nové Zámky, Komárno a Veľký Krtíš ocenili prijaté opatrenia a zapojenie miest do koordinácie pri riešení situácie. Naďalej požadujú intenzívnejšiu komunikáciu na lokálnej úrovni  a preventívne konanie, aby sa situácia ďalej nezhoršovala.


Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Našou úlohou teraz je správať sa vecne a racionálne, aby sme aktuálnu situáciu dokázali upokojiť. Chceme byť pre štát partneri, sme pripravení spolupracovať a pomáhať udržať túto napätú situáciu pod kontrolou.“


ÚMS aktuálnu situáciu, v súvislosti s migráciou v území, od začiatku  pozorne monitoruje a naďalej intenzívne komunikuje s kompetentnými rezortmi a zainteresovanými stranami. Spoločným cieľom je hľadať rýchle, ako aj systémové  riešenia, ktoré pomôžu mestám konať a ich obyvateľom cítiť sa bezpečnejšie.

bottom of page